xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ป้องแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม สั่งการปิดโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดขานรับนโยบายพ่อเมืองนครปฐม ตั้งรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครปฐม 2 ราย

นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างแพร่หลาย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอยู่ในขั้นวิกฤต และทางจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งให้งดเดินทางออกนอกจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ในระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 3 ม.ค.64

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเทศบาลนครนครปฐมตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านประกอบกับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมทุกแห่งด้วยเหตุพิเศษ ป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23
ธ.ค.63 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของโรงเรียน

โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือขาดเรียน ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน จึงขอความร่วมมือให้คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ให้นักเรียนทุกคนหยุดมาโรงเรียนและเรียนอยู่ที่บ้าน ในช่วงระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.รวม 3 วัน โดยให้ครูประจำชั้นประสานงานในการแจ้งและทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง

2.ให้นักเรียนสังเกตอาการตนเองตามประกาศการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากมีภาวะหรืออาการที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้รีบแจ้งข้อมูลกับครูประจำชั้น

3.ครูและบุคลากรมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ และครูประจำวิชาดำเนินการสอนและสั่งงานทางออนไลน์ให้แก่นักเรียน ในช่วงระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.63 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 ธ.ค.63


กำลังโหลดความคิดเห็น