xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.ยอแซฟอุปถัมป์ ประกาศหยุดเรียน ป้องกันระบาดโควิด-19 แล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมป์ ประกาศหยุดเรียน ป้องกันระบาดโควิด-19 หลังสำรวจข้อมูลพบว่า มีจำนวนนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียนพักอาศัยในเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่จำนวนหนึ่ง จากสถานการณ์การดังกล่าวจึงของดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.และเปิดเรียนตามปติในวันที่ 4 ม.ค.2564

จากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ล่าสุด ร.ร.ยอแซฟอุปถัมป์ ประกาศหยุดเรียน โดยบาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แจ้งว่า จากแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการติดเชื้อสะสมภายในประเทศที่จังหวัดสมุทรสาคร รวม 548 ราย ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดงดการเดินทางออกนอกจังหวัดเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

จากการสำรวจข้อมูล พบว่า มีจำนวนนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียนพักอาศัยในเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่จำนวนหนึ่ง ทางโรงเรียนมีความห่วงใยในสถานการณ์การดังกล่าวจึงของดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.เป็นต้นไป และเปิดเรียนตามปติในวันที่ 4 ม.ค.2564

โดยทางโรงเรียนจะส่งบทเรียนให้นักเรียนเรียนที่บ้าน และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยในเขตจัหวัดสมุทรสาคร ขอให้ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (ศบค.) ของกระทรวงสาธารณสุขและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับท่านผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลในครอบครัวที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด (ร่วมถึงพื้นที่อื่นๆ หากมีการติดเชื้อเพิ่มเติม) ขอท่านผู้ปกครองได้ทบทวนเรื่องการเดินทางของท่าน หากมี ความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ท่านผู้ปกครองติดต่อครูประจำชั้นเพื่อให้ข้อมูล และปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค และของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะถัดไป หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆ จะรีบประสานและประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook และ LINE Official Account ของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง หากท่านผู้ปกครองมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสอบถามขอให้ติดต่อสอบถามคุณครูประจำชั้นหรือสอบถามมายังโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์โดยตรงที่เบอร์โทร.แผนกชาย 08-4138-6193 แผนกหญิง 08-1880-5348 แผนก EP.08-1315-5003 และแผนกอนุบาล 08-9218-7899
กำลังโหลดความคิดเห็น