xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ นครปฐมย้ำค้นหาบุคคลในพื้นที่ และสถานที่ที่มีแรงงานต่างด้าว จัดจุดตรวจป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ผู้ว่าฯ นครปฐม เน้นย้ำค้นหาบุคคลในพื้นที่ และสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว จัดจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโควิด-19

นายสุรศักดิ์ เจริญเจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ได้กำชับและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยให้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องปราม ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย

โดยได้แจ้งให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมการรองรับสถานการณ์ จึงขอให้นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครนครปฐม และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือชุมชน สื่อออนไลน์ต่างๆ

ให้ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติตามแนวทางประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 86/2563 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และค้นหาบุคคลในพื้นที่ ในสถานประกอบการทุกแห่งที่มีแรงงานต่างด้าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ ให้จัดทำแผนความปลอดภัยด้านสาธารณสุขสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ซึ่งใช้แรงงานต่างด้าว หรือแรงงานในประเทศในพื้นที่ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยประสานงานกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติ ซึ่งทางจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งไว้แล้ว ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน

รวมทั้งให้พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค โดยประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออก การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และควบคุมคนไทยที่เดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรสาครตามความจำเป็น รวมทั้งประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดเตรียมสถานที่รองรับการกักกันตัว สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น