xs
xsm
sm
md
lg

ปรบมือ!! ร.ร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บยางวงชายหาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - เยาวชนคนเก่ง ร.ร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บยางวงชายหาด หลังจากส่งตัวแทนนักเรียนเข้าโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด คว้าเงินรางวัล 8,000 บาท

วันนี้ (18 ธ.ค.) น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นประธานเปิดการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บยางวงชายหาด ในโครงการ "ค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด" สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เเละคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย 


โดยมีผู้แข่งขันขันทั้งหมด 7 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี 2.โรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี 3.โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี 4.โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี 5.โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี 6.โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี และ 7.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง จ.ระยอง มีนักเรียนร่วมประดิษฐ์หุ่นยนต์ จำนวน 5 คนต่อโรงเรียน และครู 1 คนต่อโรงเรียน

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกับการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ หรือหาง่าย ใกล้ตัว สุดเจ๋ง เเละชมหุ่นยนต์ต้นแบบของน้องๆ ที่ชนะการประกวด ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี เป็นผู้ชนะเลิศการประกวด โดยสามารถเก็บยางวงบนชายหาด มากที่สุดกว่า 100 วง ภายใน 10 นาที

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกไปแล้ว เนื่องจากฝีมือมนุษย์ที่เป็นตัวสร้างปัญหา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่ชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะหาดบางแสน แต่ต้องประสบกับปัญหาขยะ ทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามต้องลดลง


“ขยะชายหาด” ปัญหาสำคัญที่หลายพื้นที่ได้พยายามดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง  เพราะสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อย่างเช่นที่ชายหาดบางแสน บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมไปเมื่อปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก มีการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3 R (reduce, reused, recycle) รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน

จากความร่วมมือในครั้งนั้น ทำให้เราต่างทราบว่าขยะที่มีปริมาณมากและเก็บได้ยากที่สุด คือ ยางวง และก้นบุหรี่ จึงได้เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือขึ้นอีกครั้งในปี 2563 นี้  โดยได้ทำโครงการในรูปแบบค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในเชิงเทคโนโลยี และตอบโจทย์นโยบายของชาติในเรื่องการให้เยาวชนเข้าใจเรื่องปัญหาของขยะ การคัดแยกขยะ และผลกระทบของขยะต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเคียงข้างประชาชนมาอย่างช้านาน ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร อันถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร พร้อมทั้งสนใจให้การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคมในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


การสนับสนุน “โครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด” เป็นการมองไปข้างหน้าถึงความสำคัญของการพัฒนาคน เริ่มต้นจากนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนเพื่อให้เกิดทักษะและมีกระบวนการในการเรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศทางทะเล  ซึ่งหมายรวมถึงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในทะเล จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 300,000 บาท ในการจัดโครงการ โครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...