xs
xsm
sm
md
lg

สุดเจ๋ง! วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการระดับชาติผ่านโปรแกรม ZOOM รับสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - สุดเจ๋ง! วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขต EEC ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี 7 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ชูความพร้อมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะยุค Virtual and VUCA World รับความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (18 ธ.ค.) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ-โครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 (The 8th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors) ในหัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะในยุค Virtual and VUCA World” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง จำนวน 25 คนเข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

จุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการบุคลากรสายวิชาการ นิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งทางด้านบริหารธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการนำงานวิจัยในแต่ละการประชุมมาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และยังมีการปาถกฐาพิเศษ 2 ในหัวข้อประกอบด้วย “บทบาท BOI กับทิศทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดย นางบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

และการปาถกฐาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและทิศทางของนิคมอุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในยุค Virtual and VUCA World” โดย นายสัทธา วนลาภพัฒนาผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)


ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีความพิเศษอยู่ที่การกำหนดหัวข้อในการประชุมที่เน้นหนักในเรื่องทิศทางการค้าการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมหลักเป้าหมายในโครงการ EEC ที่จะมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะในยุค Virtual and VUCA World ซึ่งเมื่อครั้งที่มีการกำหนดธีมงานและหัวข้อในการประชุมเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยเริ่มคลี่คลายแล้ว

โดยไม่คิดว่าเมื่อเวลาจัดประชุมจริงจะเริ่มมีข่าวความไม่แน่นอนเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่วนหนึ่งของผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจึงได้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับธีมและแนวคิดในการจัดงานที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นคือ Virtual and VUCA World ที่มีความผันผวน และความไม่แน่นอนสูงซึ่งทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์
“การประชุมในรูปแบบออนไลน์นี้เราได้รับความเข้าใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมจัดการประชุม และทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุมก็พร้อมยกเลิกตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม และหันมาประชุมระบบออนไลน์ร่วมกับเรา ซึ่งการประชุมสัมมนาในรูปแบบนี้จะได้ประโยชน์มากในแง่ของคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าชมในระบบถ่ายทอดสดผ่าน ที่จะทำให้ผู้ที่พลาดการชมในครั้งแรกก็สามารถเข้ามาสืบค้น ศึกษา และสามารถนำไปต่อยอดในการใช้งานทางธุรกิจได้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ยังเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า สามารถมองให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ในการทำธุรกิจผ่านเทคโนโลยีหรือผ่านทางออนไลน์ เช่นเดียวกับการจัดงานสัมมนาซึ่งเดิมวิทยาลัยเคยมีความชำนาญในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นในห้องประชุม  

แต่ในวันนี้วิทยายาลัยกำลังเป็นผู้นำในการจัดประชุมออนไลน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพราะในปีที่ผ่านมา ก็ต้องเริ่มจัดประชุมออนไลน์ระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก และในปีนี้ก็จัดอีกครั้ง ซึ่งในปีหน้าอาจต้องจัดในลักษณดังกล่าวอีก

ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจมองว่าโควิด-19 ไม่ใช่วิกฤต แต่กลับเป็นโอกาสที่ท้าทายในการที่จะปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และเปิดโอกาสให้คนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้เช่นกัน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...