xs
xsm
sm
md
lg

พ่อเมืองอุดรอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ด้านหลังมีพระอักษรลายพระหัตถ์มอบหน่วยงานราชการทั้ง 20 อำเภอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - ผู้ว่าฯ อุดรธานีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งหลังพระบรมฉายาลักษณ์มีพระอักษรลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้เป็นที่ระลึกแก่หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และราษฎรใน 20 อำเภอ


เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (23 พ.ย.) ที่โถง ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์มีพระอักษรลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังใจความว่า "ขอบใจในความรัก และกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย"

นายสยามเป็นผู้แทนราษฎรชาวจังหวัดอุดรธานี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


หลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และทรงพระอักษรลายพระหัตถ์พระราชทานแก่ราษฎรชาวจังหวัดอุดรธานี พร้อมมีพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่พระอักษรแก่ราษฎรชาวจังหวัดอุดรธานี


สำหรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์มีพระอักษรลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุดรธานี โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 20,000 ฉบับ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา และนายอำเภอจาก 20 อำเภอ รับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่บุคลากรและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวต่อไป ในขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์ฉบับจริง จังหวัดจะจัดเก็บไว้ที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรชาวจังหวัดอุดรธานีตลอดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น