xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด วธ.ชวนเที่ยว “วังตะคร้อ” จ.สุโขทัย สุดยอดชุมชนต้นแบบคุณธรรม-สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุโขทัย - ชุมชนวัดวังตะคร้อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เป็น 1 ใน 100 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบระดับประเทศ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดวังตะคร้อ โดยมี พระครูปิยะสีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะคร้อ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้นำท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน และชาวชุมชนให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นางยุพากล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมาให้กำลังใจชาววังตะคร้อ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ควบคู่กับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน พร้อมกันนี้เจ้าอาวาสได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพร โดยใช้พื้นที่ 5 ไร่ของวัด ปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทั้งอนุรักษ์ต้นไม้ท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้หายาก เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา


“พระครูปิยะสีลขันธ์ เป็นพระนักพัฒนา ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาลงมือปฏิบัติ โดยให้ชาวบ้านปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดแล้วนำมาแปรรูปเป็นยาสุมนไพร มีบริการอบสมุนไพร นวดแผนโบราณ นอกจากการแปรรูปสมุนไพร ยังมีกลุ่มทำไม้กวาด ดอกไม้จัน ทำไข่เค็ม การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น กบ หนูนา ปลา และไก่สวยงาม แปลงข้าวสาธิต ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนยังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ซึ่งในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดชาวบ้านได้นำพืชพักผลไม้และอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาแบ่งปันกันด้วย นี่คือจุดเด่นความเข้มแข็งของชาวชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะคร้อ” ปลัด วธ.กล่าว


ด้านนายบุญช่วย นาคนาคา อายุ 51 ปี หนึ่งในสมาชิกกลุ่มทำไม้กวาด เล่าว่า หลายปีก่อนท่านเจ้าอาวาสชักชวนชาวบ้านมาสร้างอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทำนา ทำไร่ ตนได้เข้าร่วมกลุ่มทำไม้กวาดและทำมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่รับไปขาย ตลอดจนลูกค้ารายย่อยมาซื้อจนผลิตไม้กวาดให้แทบไม่ทัน เนื่องจากตนทำได้เฉลี่ยวันละ 10 อัน ซึ่งเรามีสมาชิกกลุ่มทำไม้กวาด 20 คน ทุกคนเร่งผลิตให้ทันตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง แต่ยังคงเน้นการผลิตที่ได้คุณภาพ ทำให้สมาชิกกลุ่มทำไม้กวาดมีรายได้เข้าบ้านทุกวัน

“จากประสบการทำไม้กวาดมาหลายปี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรไปสอนให้นักเรียน เยาวชน ตลอดจนชุมชนต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน รู้สึกภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลัง และขอบคุณเจ้าอาวาสที่ชักชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มทำไม้กวาด ทำให้ครอบครัวมีรายได้ มีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามแก่” นายบุญช่วยกล่าว


สำหรับใครมาเที่ยวสุโขทัย ชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และวัดศรีชุม อยากให้ลองแวะมาชุมชนวัดวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย มาสัมผัสแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร มาอบสมุนไพร ชิมอาหารท้องถิ่น และวิถีพอเพียงของชาววังตะคร้อ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...