xs
xsm
sm
md
lg

หนองคายก็มีนะ! ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมพลังปกป้องสถาบัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หนองคาย - ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองคายรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันกษัตริย์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ หนองคาย ส่งต่อนายกรัฐมนตรี เผยสุดทนกลุ่มม็อบโดยใช้คำพูดอันเป็นการยุยง ส่งเสริม โจมตี จาบจ้วงให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์


เมื่อเวลา 10.20 น. วันนี้ (22 ต.ค.) ที่หน้ามุขศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้มีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 9 อำเภอของจังหวัดหนองคาย โดยมีตัวแทนจาก 5 อำเภอ คือ อ.เมืองหนองคาย อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สระใคร และ อ.โพนพิสัย ประมาณ 300 คน มาร่วมกันแสดงพลังปกป้องสถาบัน ยื่นหนังสือต่อ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้มีการอ่านแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และร้องเพลงชาติร่วมกัน

นายไพฑูรย์ มีบุญ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.หนองคาย ได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องรักษาและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยระบุว่า วันนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันมีกลุ่มมวลชนและกลุ่มผู้ที่แสดงออกทางการเมืองได้รวมตัวกันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้กระจายออกไปสู่ต่างจังหวัดต่างๆ และมีแกนนำของบางกลุ่มปราศรัย โดยใช้คำพูดอันเป็นการยุยง ส่งเสริม โจมตี จาบจ้วงให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งสถาบันได้ทำนุบำรุงต่อสู้รักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานด้วยเลือดเนื้อและชีวิต และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.หนองคาย ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันแสดงออกถึงพลังเพื่อปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่ยึดมั่นจิตใจของปวงชนคนไทย เป็นองค์ประกอบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย และจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี ปกป้องรักษาซึ่งพระบรมเดชานุภาพตลอดไป


พร้อมกันนี้ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.หนองคาย ขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการต่อคน กลุ่มบุคคลที่ย่ามใจ คะนองปาก ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนทำลายสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึก ความผูกพัน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาอย่างยาวนาน และประกาศว่าชาวหนองคายจะปกป้อง รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ตลอดไป

หลังจากรับหนังสือแล้ว นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวว่า จะรีบนำหนังสือส่งต่อไปยังส่วนกลางให้เร็วที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...