xs
xsm
sm
md
lg

ชาวท่ายางเฮ! กรมทางหลวงทุ่มงบ 100 ล้านบาท ปรับปรุงยกระดับสามแยกท่ายาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพชรบุรี - แขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี จัดแสดงความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกท่ายาง หลังรัฐทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาท ดำเนินการ

วันนี้ (14 ต.ค.) น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงความคิดเห็นและเลือกแบบก่อสร้างปรับปรุงทางแยกและยกระดับความสูงของผิวจราจร พร้อมทั้งก่อสร้างจุดกลับรถใต้ทางแยกบริเวณสามแยกท่ายาง ด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท โดยการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายนที ขวัญแพ ผอ.แขวงทางหลวงเพชรบุรี นายสาธิต อุ๋ยตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้างเข้าร่วม

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรบนท้องถนนเกิดการติดขัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดราชการ และทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุขึ้นจนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในพื้นที่อำเภอท่ายาง และบริเวณสามแยกท่ายาง ปัจจุบันมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จึงทำให้ไม่สะดวกที่จะระบายรถในทางตรง และประชาชนเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุขณะรอจุดกลับรถเพื่อมุ่งหน้าเข้าตลาดท่ายาง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณทางแยกท่ายาง ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูงขึ้นให้มีประสิทธิภาพ โครงข่ายทางหลวงจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทางแยกดังกล่าว โดยยกระดับความสูงของผิวจราจรและก่อสร้างทางกลับรถใต้ทางแยก เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง และเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้กำหนดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ปรับปรุงทางแยกท่ายาง ที่ กม.169+106 ตอนเขาวัง-สระพระ ระหว่าง กม 168+550-กม.169+600 ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณที่นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เขต 2 จังหวัดเพชรบุรี ประสานต่อรัฐบาลและได้รับอนุมัติจากสภาด้วยวงเงินจำนวน 100 ล้านบาท งบประมาณปี 2564

ตลอดระยะที่ผ่านมา ทางวิศวกรของกรมทางหลวงได้ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกท่ายาง ออกเป็น 3 แบบ ดังนั้น ในวันนี้ทางแขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อโครงการ เพื่อนำพาไปสู่การร่วมมือกันพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมและขนส่ง เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ที่สำคัญเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ และผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในโอกาสต่อไป

สำหรับการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจร่วมกันนั้น ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ได้มีมติเลือกให้ทางกรมทางหลวงใช้แบบลักษณะ taer drop double โดยเวนคืนที่ดินร่วมกับทำทางลอดใต้สะพาน โดยจะสร้างทางยกระดับตามแนวถนนเพชรเกษม แล้วจะทำวงเวียนเข้าออกระหว่างท่ายาง-เมืองเพชรบุรี-ท่ายาง -ชะอำ ส่วนเส้นทางไปหมู่บ้านหนองแฟบ-ปึกเตียน ยังคงใช้เส้นทางตามปกติเหมือนเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตามทางวิศวกรกรมทางหลวงจะดำเนินการประยุกต์แก้ไขแบบก่อสร้างตามที่ประชาชนร้องขอ และจะเขียนแบบมานำเสนอให้ประชาชนได้ทราบก่อนที่จะมีการลงมือก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกท่ายางต่อไปในอีกไม่ช้า


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...