xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ศบบ.ห่วงใยสุขภาพทหารใหม่ สั่งส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - ผบ.ศบบ.ห่วงใยสุขภาพทหารใหม่ สั่งส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่จะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต จังหวัดในภาคอีสาน ถือเป็นการต้อนรับและยกย่องให้เกียรติแก่ทหารใหม่ที่เข้ามารับราชการในศูนย์การบินทหารบก

วันนี้ (17 ก.ย.) ที่บริเวณสนามหน้าศาลาพิษณุโลกประชานาถ ศูนย์การบินทหารบก ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ. (ศูนย์การบินทหารบก) เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 จำนวน 558 นาย ซึ่งทหารกองประจำการรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดในภาคอีสาน ถือเป็นการต้อนรับและยกย่องให้เกียรติแก่ทหารใหม่ที่เข้ามารับราชการในศูนย์การบินทหารบก อีกทั้งยังได้พบปะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และรับทราบนโยบายต่างๆ เพื่อให้ทหารใหม่ได้มีความเชื่อมั่น ว่า กองทัพบกและศูนย์การบินทหารบกจะคอยดูแลระหว่างที่มารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

โดย ผบ.ศบบ. มุ่งเน้นให้ทหารใหม่ทุกนายได้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในแบบธรรมเนียมทหาร เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง อดทน มีทักษะการใช้อาวุธและบุคคลทำการรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารใหม่จะต้องได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร ความมีระเบียบวินัย อันเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งของทหารทุกนาย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ท่านรับราชการจะได้รับสิทธิและสวัสดิการตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งอบรมให้ความรู้ถึงการปฏิบัติตน และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้แก่ทหารใหม่ทุกนาย ซึ่งได้มีข้อห่วงใยกับทหารใหม่ในเรื่องของปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่เป็นบ่อนทำลายสังคมและเศรษฐกิจ ศูนย์การบินทหารบก จะกวดขัน และใช้ห้วงเวลาของการฝึกทำให้ทุกคนปลอดจากยาเสพติด และเรื่องของความสามัคคี

เนื่องจากทหารใหม่เป็นบุคคลพลเรือนที่มีพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน มีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เมื่อมาอยู่ร่วมกันสภาพใต้ความกดดันทางจิตใจจากการฝึก อาจจะทำให้เกิดการกระทบกันทางอารมณ์ จึงขอให้ทุกคนจงรู้จักอดทน อดกลั้น และให้อภัยกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งขอให้ทหารใหม่ทุกนายได้มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง สามารถรับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของศูนย์การบินทหารบก และกองทัพบกสืบไป

ในเรื่องของสุขภาพของทหารกองประจำการ ผบ.ศบบ.ไดสั่งกำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพทหารกองประจำการอย่างใกล้ชิด ตลอดเวลา และทหารผลัดนี้จะมีห้วงเวลาทำการฝึกเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...