xs
xsm
sm
md
lg

TGO ร่วม ม.เชียงใหม่ขยายผลการพัฒนาต้นแบบอุตฯ คาร์บอนต่ำในเขต EEC

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - TGO ร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายผลการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขต EEC มุ่งสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (14 ก.ย.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ที่โรงแรมพูลแมน พัทยา จ.ชลบุรี

โดยมี น.ส.สุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายยกระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า

ประกอบกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งต้องการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียนและเวทีการค้าโลก

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง


โดยที่ผ่านมา TGO ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน และมีโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบรวม 60 องค์กร

ขณะที่ในปี 2563 มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และยังมีโรงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ 30 องค์กร ที่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เช่น บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


นอกจากนี้ TGO ยังได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สำรวจเทคโนโลยีในการผลิตของโรงงาน และจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำให้แก่ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดทำเกณฑ์ประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

และปรับปรุง GHG Mitigation Information Platform เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...