xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรกรเฮเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้สมาชิก กฟก. เร่งเข้า ครม. ต.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันศุกร์ที่ 11 ก.ย.63 เวลา 11.30 น. ณ วัดช้าง จ.อ่างทอง เลขานุการ รมว.เกษตรฯ นายธนา ชีรวินิจ มอบหมายให้นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผอ.สกร. พร้อมด้วยผู้แทน ธ.ก.ส. และ กฟก. เดินทางไปพบกับกลุ่มเกษตรกรของพระราชา เพื่อแจ้งผลความคืบหน้าของการจัดการหนี้ กฟก. ว่าที่ประชุมมีมติจะนำเสนอ ครม.ภายในเดือน ต.ค.63 นี้

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า จากการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรของพระราชา ณ วัดช้าง จ.อ่างทอง นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผอ.สกร. พร้อมด้วยผู้แทน ธ.ก.ส. และ กฟก. เดินทางไปพบกับกลุ่มเกษตรกรของพระราชา เพื่อแจ้งผลความคืบหน้าของการจัดการหนี้ กฟก. ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รองประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีบัญชาให้ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมอบหมายให้นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานการหารือ เพื่อกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้และชดเชยส่วนสูญเสียให้แก่สถาบันเจ้าหนี้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก.ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเงื่อนไขการชำระหนี้และการชดเชยส่วนสูญเสีย ดังนี้ เกษตรกรสมาชิกรับผิดชอบเงินต้นร้อยละ 50 โดย กฟก.ชำระหนี้แทน หรือให้เกษตรกรทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ ธ.ก.ส. ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี โดยภาครัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนสูญเสียให้ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย เงินต้นเหลือร้อยละ 50 และดอกเบี้ยร้อยละ 50 ส่วนดอกเบี้ยที่เหลืออีกร้อยละ 50 ยกให้เกษตรกร โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก กฟก. ที่ขึ้นทะเบียนหนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย.63 และเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ซึ่ง กฟก.ได้ส่งรายงานผลการประชุมหารือเพื่อให้ ธ.ก.ส. ยืนยันเงื่อนไขการชำระหนี้และการชดเชยส่วนสูญเสีย สำหรับใช้ประกอบการนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

การแจ้งผลการหารือดังกล่าวสมาชิกกลุ่มเกษตรกรพระราชา จำนวน 230 คน มีความพอใจเป็นอย่างมาก และตัวแทนกลุ่มได้ฝากขอบคุณท่าน รมว.เกษตรฯ โดยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงบ่ายวันนี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...