xs
xsm
sm
md
lg

“เมทนีดล” โชว์ผลสำเร็จด้านสะเต็มศึกษา มุ่งสร้างนวัตกรวัยเยาว์ด้าน AI

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงเรียนเมทนีดล มุ่งให้ความสำคัญด้านการเรียนการสอน กับสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เมทนีดล โชว์ผลสำเร็จด้าน “สะเต็มศึกษา” หลังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนด้านสะเต็มทุกระดับชั้น ผอ.โรงเรียนเผยต้องการปูฐานความรู้เพื่อก้าวสู่การพัฒนาให้เป็นนักนวัตกรรมของสังคมประเทศและสังคมโลก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษายุคปัจจุบัน แทบจะทุกประเทศมุ่งให้ความสำคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM) หรือการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับรายวิชา Science, เทคโนโลยี, Engineering และ Mathematics ซึ่งเป็นวิชาการสำคัญในการวัดผลความเป็นเลิศทางความรู้ความสามารถของตัวนักเรียนที่จะประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษาในอนาคต เช่นเดียวกับโรงเรียนเมทนีดล เป็นอีกหนึ่งในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับสะเต็มศึกษาอันดับต้นๆ ของประเทศ


ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล จ.ขอนแก่น โรงเรียนเอกชนชั้นนำของภาคอีสาน เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีจุดกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามานาน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนในโลกสากล (Global Citizens) ตั้งเเต่เด็กเล็กถึงเด็กโต ควรได้เรียนรู้มากกว่าศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องจากสะเต็มประกอบไปด้วย S : Science วิทยาศาสตร์ T : Technology เทคโนโลยี E : Engineering วิศวกรรมศาสตร์ และ M : Mathematics คณิตศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนเมทนีดลได้ดำเนินการสอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเองได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการ ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนประจำปีที่นักเรียนชื่นชอบ คือวันวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา ซึ่งนักเรียนเมทนีดลตั้งเเต่ระดับเตรียมอนุบาล ประถมศึกษา เเละมัธยมศึกษา ต่างมีส่วนร่วม สนใจ ใฝ่เรียนรู้ และสนุกกับการเรียนวิชา STEM

ที่สำคัญโรงเรียนเมทนีดลได้ปรับเพิ่มอีก 2 M คือ Moral ศีลธรรมนำใจไม่บูลลี่ใคร และ M อีกตัวหนึ่งคือ Medical การเเพทย์พื้นฐานที่สำคัญต่อชีวิต โดยนักเรียนเมทนีดลทุกคนต้องผ่านการอบรมเบื้องต้นในเรื่องการแพทย์พื้นฐาน ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทำ CPR การฟื้นคืนชีพ เเละการเอาตัวรอดจากอาหารติดหลอดลม เป็นต้น

ดร.อรทัย กล่าวอีกว่า ที่สำคัญเมทนีดลได้มุ่งเน้นการเรียนผ่านกิจกรรม นักเรียนทุกระดับชั้นสื่อสารผ่านภาษาอังกฤษ ทุกคนสามารถสื่อสารได้คล่องและถูกต้อง เราต้องการให้นักเรียนสามารถพัฒนาตัวเองเป็นนักนวัตกรรมของประเทศสู่โลกสากล โดยนักเรียนมัธยมศึกษาได้สร้างผลงาน AI มากมายในระยะเวลาแค่ 2 ปี ที่โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา นตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อโรคในรองเท้า (Shoe Disinfection Cabinet) และหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC (An Ultraviolet (UVC) Sterilization Robot for COVID-19) ทำให้ผู้ปกครองเองต่างชื่นชมที่บุตรหลานได้รับการศึกษาที่นี่


ด.ญ.ตุลย์ลญา ชุณหชัชวาลกุล หรือน้องมิ่งขวัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Grade 7) กล่าวว่า เรียนที่เมทนีดลตั้งแต่เนอร์สเซอรี จนปัจจุบัน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เปิดกว้างทางการศึกษา พร้อมสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดแนวใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์อยู่เสมอ โรงเรียนมีหลักสูตร AI และ Coding ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเป็นนักนวัตกรรมของโลกปัจจุบัน

ขณะที่ ด.ญ มณชนก ตั้งเสรี หรือน้องมณ นักเรียนระดับอนุบาล 3 ห้อง A กล่าวว่าได้เป็นตัวแทนห้องอนุบาล 3 ในการนำเสนอผลงานหมึกน้ำมะนาวล่องหน สนุกและได้ความรู้ใหม่ๆ ทำให้รู้สึกชอบงานวันวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษามาก


ด้านมิสเตอร์ชาร์ลส์ ดอลโบล์ หรือคุณครูชัค คุณครูประจำโรงเรียนเมทนีดลกล่าวเสริมอีกว่า ในงานวันวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษาที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เด็กๆ ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม AI และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนเด็กๆ ให้พัฒนาไปสู่การเป็นนักนวัตกรสู่โลกสากล ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และแทบจะเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญและสร้างหลักสูตรสะเต็มศึกษา


กำลังโหลดความคิดเห็น