xs
xsm
sm
md
lg

สพป.ขอนแก่นเขต 2 จัดโชว์ผลงานวิชาการเด่นรอบปี มอบโล่เป็นกำลังใจบุคลากร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขอนแก่น - สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 62 โชว์ผลงานทางวิชาการเด่นของแต่ละโรงเรียนในรอบปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นกำลังใจให้ขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สพป.ขอนแก่น เขต 2) ริมถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวนิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมี ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา และนักเรียนร่วมงาน สำหรับงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563


ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ว่า สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา เกิดผลการปฏิบัติงานที่น่าชื่นชมมากมาย สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับการเผยแพร่

จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมพัฒนาการศึกษาจนเกิดผลสำเร็จและเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานดีเด่นและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ และเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นสมควรแก่การยกย่อง จำนวน 4,180 ราย การจัดนิทรรศการผลงานมีชีวิต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าชมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ทันที เช่น การฝึกทำขนมปั้นขลิบ ฝึกงานฝีมือช่างศิลป์ ฝึกทำธุงอีสาน การผลิตสื่อการสอนต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนเพื่อนำเสนอเทคนิค วิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยครูผู้เชี่ยวชาญตลอดทั้ง 4 วัน ส่วนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และผู้สนใจทั่วไป

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวนิชกพงษ์ ซึ่งเป็นผู้จัดการสนับสนุนในทุกๆ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...