xs
xsm
sm
md
lg

มทร.อีสานเจ๋ง! ส่งมอบเมล็ดกัญชาเพื่อการแพทย์แล้วกว่า 55,000 เมล็ด จ่อตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์กัญชา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- มทร.อีสานส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาคุณภาพให้กรมแพทย์แผนไทยและหน่วยงานได้รับอนุญาตจาก อย.แล้วกว่า 55,000 เมล็ด เพื่อส่งเสริมปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์อย่างถูกกม.นำไปสู่การผลิตและกระจายตำรับยากัญชาให้เพียงพอ หวัง ปชช.เข้าถึงยารักษาโรคร้าย เผยจ่อขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์กัญชา

วันนี้ (21 ส.ค.) รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ให้นโยบายด้านการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และตระหนักในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาและการรักษาอย่างทั่วถึง พร้อมส่งเสริมให้การผลิตเมล็ดกัญชาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อการแพทย์อย่างครบวงจร


โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีทรัพยากรบุคคลและการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้าไปช่วยในการเพาะเมล็ดและการควบคุมการปลูกต้นกัญชาในระบบออแกนิกเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพที่สุด โดยนำเอาความรู้ ในด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็ม และก่อให้เกิดระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มเติมระบบการเกษตรอัตโนมัติให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่การปลูกกัญชาและส่งเสริมการใช้ระบบในทุกภาคการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทุกวิทยาเขต รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการนำสมุนไพรที่ใช้ประกอบในตำรับกัญชาและนำมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลทางคลินิกการแพทย์แผนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร

รศ.ดร.โฆษิตกล่าวต่อว่า กว่า 2 ปีที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ นับว่ากระบวนการเพาะเมล็ดโดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอกที่ได้มาตรฐานและระบบการปลูกแบบออแกนิก มีระบบการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชาและได้รับสิทธิการครอบครองจากองค์การอาหารและยา (อย.) มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ มีกรรมการ 3 คน คอยควบคุมระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ


ล่าสุดได้ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อนำไปปลูกหลังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยล่าสุดมีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา จำนวน 18,000 เมล็ด ให้กับ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ครอบครองต่อไป ซึ่งเมล็ดกัญชาเหล่านี้จะถูกนำการบริหารจัดการและส่งต่อเมล็ดกัญชาให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และชุมชนต่างๆ จำนวน 150 แห่ง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ถูกกฎหมาย จนไปสู่กระบวนการผลิตและกระจายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์แผนไทย

ก่อนหน้านี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับทุกหน่วยงานที่ผ่านการขออนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) จำนวนทั้งสิ้น สายพันธุ์หางกระรอก 19,792 เมล็ด และสายพันธุ์ฝอยทอง 17,318 เมล็ด และยังมีหน่วยงานต่างๆ ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์อีกจำนวนมาก เพื่อการเตรียมการขอรับส่งเมล็ดพันธุ์ที่ดี และมีคุณภาพให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร มทร.อีสาน เตรียมนำสายพันธุ์ที่คัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสกลนคร และ จะขอขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ต่อไป


มทร.อีสาน โดยสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน พร้อมตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยสนับสนุนนโยบายด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ครบวงจร ทั้งการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยสามารถเป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่สมบูรณ์แบบและถูกกฎหมายที่มีมาตรฐานและครบวงจรที่สุดในประเทศไทย เป็นต้นแบบเพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างบูรณาการต่อไป

“มทร.อีสาน หวังให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสในการเข้าถึงยาและการรักษาโรคร้าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย” รศ.ดร.โฆษิตกล่าวในตอนท้ายรศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น