xs
xsm
sm
md
lg

ดีใจด้วย! เกษตรกรอีสานสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ปลดหนี้รับโฉนดคืนแล้ว 205 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - “จุรินทร์” มอบโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรสมาชิก กฟก.ในภาคอีสาน 20 จังหวัด 205 ราย หลังชำระหนี้คืนจนครบ เผยกรรมการ กฟก.ได้อำนาจขยายสิทธิช่วยลูกหนี้สมาชิกฯ จากเดิมไม่เกิน 2.5 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 5 ล้านบาทรายงานแจ้งว่า ที่โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิก กฟก.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภายใต้โครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

โดยมี นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางรัชฏาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการการจัดการหนี้ของเกษตรกร ในงานนี้ได้มีการบรรยายสร้างความเข้าใจให้คณะอนุกรรมการ กฟก.จังหวัด 20 จังหวัดภาคอีสาน จำนวน 340 คน และสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 545 คน ร่วมรับฟังนโยบายและปาฐกถาแก้ปัญหาภาคเกษตรกรจากนายจุรินทร์

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรในครั้งนี้เป็นเกษตรกรในภาคอีสานจำนวน 205 ราย โดยได้รับกรรมสิทธิ์คืนหลักทรัพย์ค้ำประกัน หลังจากที่ กฟก.ชำระหนี้แทนให้เกษตรกรที่เป็นหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ และเกษตรกรได้ชำระหนี้คืน กฟก.ครบถ้วนตามสัญญา สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร คืนให้แก่เกษตรกรจาก 17 จังหวัด จำนวน 205 คน ซึ่งเป็นการคืนหลักทรัพย์อันมีค่าให้แก่เกษตรกรนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ กฟก.


นายสไกรกล่าวอีกว่า โครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบการคืนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่เกษตรกรสมาชิกที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานภายนอก และรณรงค์ให้เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับชำระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีความรับผิดชอบต่อการชำระหนี้คืนกองทุนและพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้กองทุนได้นำเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป

นายจุรินทร์กล่าวว่า หนึ่งปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปลุล่วงแล้วหลายภารกิจ ประการแรก การบริหารจัดการทั้งหนี้และการฟื้นฟูคณะกรรมการกลางกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรที่ไม่สามารถจะไปดำเนินการได้ด้วยตัวเองจนครบถ้วนในทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งอนุกรรมการแต่ละจังหวัดขึ้น เพื่อช่วยดำเนินการและบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกลาง โดยได้จัดตั้งครบทั้ง 76 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว


ประการที่สอง การแก้ปัญหาหนี้กับฟื้นฟูเกษตรกรนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความคืบหน้าที่มีข้อจำกัดโดยกฎหมาย จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถเข้าไปบริหารจัดการหนี้ในส่วนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

แต่บุคคลค้ำประกันสามารถจัดการได้ ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของวุฒิสภา

เมื่อกฎหมายฉบับนี้แก้ไขบังคับใช้ได้แล้วจะช่วยให้กองทุนสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรรายย่อยได้ไม่น้อยกว่า 380,000 รายทั่วทั้งประเทศ และที่เป็นหนี้บุคคลค้ำ ที่ส่วนใหญ่เป็นหนี้รายย่อยไม่เกินรายละ 200,000 บาท เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรยากจนรายย่อยที่เป็นหนี้ตัวจริง


นายจุรินทร์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณบริหารจัดการหนี้ในปี 2563 อีก 1,328 ล้านบาท จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 2,700 รายที่เป็นรูปธรรม และมติล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมามีมติเพิ่มเติมโดยใช้อำนาจคณะกรรมการให้เราสามารถขยายการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม

จากเดิมจำกัดเฉพาะหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 5 ล้านบาท และกำลังจะมีข่าวดีที่ช่วยลดภาระเกษตรกรที่เป็นหนี้กองทุนได้มีการสั่งการว่าให้ไปเจรจากับกฤษฎีกาและฝ่ายกฎหมายว่าทำได้หรือไม่ คือให้ลูกหนี้ที่ดีเป็นหนี้ต้องมีภาระหรือค่าบริการร้อยละหนึ่งให้เป็นร้อยละศูนย์ ถ้าทำได้ก็จะทำให้โดยเร็ว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...