xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ ตั้งเงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - สบอ.3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานฯ ตั้งเงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 31 ก.ค.63 พร้อมให้สินบนนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสสูงถึง 50% หลังศาลตัดสินถึงที่สุด 
               
วันนี้ (31 ก.ค.) นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความห่วงใย ในการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่า ที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก                        
               
ดังนั้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ตามกำลังความสามารถของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ดังนี้ 1.หากเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับเงินเยียวยาในเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท 2.หากได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับเงิน 5,000 บาท 3.หากสามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ จะได้รับเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ คดีละ 2,000 บาท 
               
นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ มาตรา 55 และกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฉบับใหม่มาตรา 108 ได้บัญญัติ ให้จ่ายเงินสินบนนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสนำจับในคดีอุทยานและคดีสัตว์ป่า โดยศาลมีอำนาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับตามคำพิพากษา โดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล  
               
ซึ่งปัจจุบันกฎหมายอุทยานและสัตว์ป่าฉบับใหม่ บางคดี เช่น คดีบุกรุกพื้นที่อุทยานหรือสัตว์ป่าในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 หรือชั้น 2 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 ปีถึง 30 ปี และปรับเงินตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 3 ล้านบาท คดีล่าสัตว์ป่าสงวน เช่น เลียงผา กวางผา เก้งหม้อ มีโทษจำคุก 3 ปี ถึง15 ปี ปรับเป็นเงินตั้งแต่ 3 แสนถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท คดีล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น กวางป่า กระต่ายป่า นกปรอดหัวโขน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
               
ซึ่งผู้ที่แจ้งเบาะแสเข้ามาจนนำไปสู่การจับกุมเมื่อคดีสิ้นสุด จะได้รับเงินสินบนรางวัลนำจับเป็นจำนวนเงินนับแสนบาท นอกจากได้รับเงินรางวัลแล้ว จะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าได้อีกทางหนึ่ง หากมีเบาะแสขอให้โทร.แจ้งมาที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เบอร์โทร.0-3221-1025 หรือแจ้งได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติฯ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ และที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง 
                 
ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) โดยทางหน่วยงานจะปกปิดรายชื่อของผู้ที่แจ้งเบาะแสเอาไว้เป็นความลับ ขอให้ผู้ที่แจ้งเข้ามาสบายใจได้ หากศาลตัดสินคดีจนถึงที่สุด โดยผู้ต้องหาเสียค่าปรับแล้ว ผู้นำจับจะได้รับเงินสินบนรางวัลนำจับจากศาลโดยทันที โดยทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับสินบนนำจับจากศาลเป็นอย่างดี นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) กล่าว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...