xs
xsm
sm
md
lg

“เอกการ” ตั้งทีมอนุกรรมาธิการการกีฬาแก้ผลกระทบโควิด-19 หาแหล่งทุนให้กู้ พร้อมแนะนักกีฬาปรับตัวลดตกงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐสภา - วันนี้ (30 ก.ค.) ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 305 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานอนุคณะกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 มีคณะอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุม คณะนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบด้านการกีฬา และประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐานการเยียวยาของภาครัฐ ประสานกับสมาคมกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลและรวบรวมประเด็นปัญหา

ซึ่งข้อเสนอแนะต่อการเยียวยาบุคลากรกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย โดยอาศัยอำนาจข้อ 96 ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562


การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณากรอบการทำงานของคณะอุนกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬา มีการกำหนดเป้าหมายช่วยเหลือนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ บุคลากรทางการกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ผู้บริหารองค์กรด้านการกีฬา สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาจังหวัด นักกีฬามวย นักกีฬาอาชีพ นักกีฬาเป็นเลิศ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ผู้ประกอบการธุรกิจกีฬา โรงเรียนฝึกสอนกีฬา สถานออกกำลังกาย รวมไปถึงบุคลากรในสมาคมกีฬา สมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ และให้ศึกษาปัญหากีฬามวยเป็นการเฉพาะ

บรรยากาศการประชุมซึ่งใช้เวลานานเกือบ 3 ชั่วโมง นอกจากความพยามการนำเสนอปัญหาในที่ประชุม การแสวงหาแนวทางการช่วยเหลือนักกีฬาทุกประเภทตามขั้นตอนในทุกด้าน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้หารือถึงการเชิญผู้บริหารธนาคาร เพื่อขอคำแนะนำทางด้านสินเชื่อให้แก่นักกีฬา และปัญหาการช่วยเหลือเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแต่อย่างใด


นายกฤษฎา สัจจกุล ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การช่วยเหลือปัจจุบันมี 5,000 บาท ให้แก่ 13 ชนิดกีฬา แต่กีฬาชนิดอื่นไม่มีเลย ทำให้นักกีฬาชนิดอื่นที่มีฝีมือเลิกเล่นกีฬา จึงขอเสนอให้อนุกรรมาธิการชุดนี้พิจารณา

ขณะที่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล อนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ปัญหาอยู่ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพราะผลกระทบโควิด-19 ถึงแม้มีนโยบายจากรัฐบาล และมีการขึ้นทะเบียนไปแล้ว ปัจจุบันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังไม่ได้เข้าช่วยเหลือแต่อย่างใด และที่ผ่านมา ได้เชิญมาสอบถาม แต่โดยสรุปเหมือนที่จะไม่ยอมช่วยเหลือ จึงต้องการให้พิจารณากรณีนี้เร่งด่วนด้วย


ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ปัญหาโควิด-19 ในวงการกีฬาจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะจนถึงขณะนี้นักกีฬา หรือบุคลากรทางการกีฬายังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือจากเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะติดตามตรวจสอบปัญหาความล่าช้าด้านการช่วยเหลือนักกีฬา บุคลากรต่อปัญหาโควิด-19 เพื่อรายงานต่อ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

“ผมเชื่อมั่นในการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ทุกคน เพราะทุกคนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน และเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวงการกีฬา นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาเข้าถึงเงินช่วยเหลือ รวมไปถึงแหล่งเงินทุนที่จะเชิญผู้บริหารธนาคารเข้ามาให้คำปรึกษาและทำงานตามกรอบการช่วยเหลือ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการปรับตัวของสมาคม หรือสโมสรกีฬาในทุกสาขาอาชีพให้ต่อสู้และผ่านพ้นท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน” ส.ส.เอกการ กล่าว
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คณะทำงานคณะอนุคณะกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย

1.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
2.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
3.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
4.นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม
5.นายเกรียงไกร นาควะรี รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สี่
6.นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม เป็นอนุกรรมาธิการ
7.นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ เป็นอนุกรรมาธิการ
8.นายอภิวัฒน์ จ่าตา เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
9.นายอภิรักษ์ หอมละออ เป็นเลขาคณะอนุกรรมาธิการ
10.นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมาธิการ


กำลังโหลดความคิดเห็น