xs
xsm
sm
md
lg

บจธ.ลงพื้นที่อุดรธานี ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังขาดที่ดินทำกิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (13 ก.ค.) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) องค์การมหาชน และคณะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงค์ของ บจธ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอ 20 อำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูลความต้องการของจังหวัดอุดรธานี
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินของเกษตรและผู้ยากจน จึงได้จัดตั้ง บจธ.เป็นหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือจาก บจธ. มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า และเต็มศักยภาพ

ตลอดจนเป็นที่พึ่งให้แก่ครอบครัว และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชการทานไว้ให้พสกนิกรปวงชนชาวไทย


นอกจากนี้ บจธ. ยังมีโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร และผู้ยากจน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับการช่วยเหลือแล้ว จำนวน 6 ราย จึงขอให้พี่น้องประชาชนมีปัญหาในเรื่องเงินกู้นอกระบบและประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินขอให้รวมกลุ่มแล้วแจ้งความประสงค์มาทาง บจธ.พร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหา และลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...