xs
xsm
sm
md
lg

ชาวนาเมืองน้ำดำดีใจรายได้เพิ่ม หลังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ เพิ่มโควตารับซื้อเมล็ดพันธุ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - ชาวนากาฬสินธุ์เฮ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มโควตารับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตปี 63 จากเดิม 3,000 ตัน เป็น 3,600 ตัน ประกันราคารับซื้อตามมาตรฐานของกรมการข้าวกิโลกรัมละ 19-20 บาท เผยเพิ่มโควตาช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ บ้านห้วยสีทน ม.6 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฤดูกาลผลิตข้าวนาปี 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้ตั้งเป้าผลผลิตซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 2 ชนิดคือ ข้าวเปลือกเหนียว กข 6 จำนวน 1,600 ตัน และข้าวเจ้าหรือข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 2,000 ตัน

การตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกทั้ง 2 ชนิดในฤดูกาลผลิต 2563 ดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มโควตาทั้งการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และรับซื้อผลผลิตจากชาวนา โดยเฉพาะข้าวเหนียว กข 6 ซึ่งในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2562 ที่ผ่านมา ตั้งเป้าไว้เพียง 1,000 ตัน แต่ปี 2563 เพิ่มขึ้นอีก 600 ตัน รวมเป็น 1,600 ตัน เมล็ดพันธุ์ได้จำหน่ายให้ชาวนาที่เป็นสมาชิกไปหมดแล้ว

ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ยังเหลือจำหน่ายในคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 50 ตัน

นายฉันทลักษณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่เพิ่มโควตาให้กับผลผลิตข้าวเปลือก กข 6 นั้น เนื่องจากเป็นที่นิยมเพาะปลูกและบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ชาวนายังสามารถนำผลผลิตจำหน่ายตามลานรับซื้อหรือตลาดทั่วไป และได้ราคาสูงอีกด้วย เนื่องจากคุณภาพเมล็ดข้าวดี ไม่มีการปลอมปน

โดยราคารัฐซื้อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว ยึดตามเกณฑ์และระเบียบของกรมการข้าว มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ชาวนาที่เป็นสมาชิกจึงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากการจำหน่ายผลผลิต

โดยมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตข้าวทั้ง 2 ชนิด กิโลกรัมละ 19-20 บาท ขณะที่ในส่วนของการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูกกิโลกรัมละ 26-27 บาท


สำหรับชาวนาที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 30 กลุ่ม จำนวน 1,500 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ส่วนมากอาศัยน้ำฝนเป็นปัจจัยหลักในการทำนา นิยมทำนาดำและนาหยอด ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการในแปลงนาได้ง่ายกว่าการทำนาหว่าน

โดยเฉพาะในช่วงตัดสายพันธุ์ปลอมปน มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำชาวนาที่เป็นสมาชิก และจัดทีมตรวจแปลงนาเพื่อตัดสายพันธุ์ปลอมปนในนาข้าว เพื่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวนา ที่จะขายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพมาตรฐาน และมีกำไรจากการทำนา

นางวนิดา อาสาคติ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 307 หมู่ 19 ชาวนาบ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด กล่าวว่าครอบครัวตนเป็นสมาชิกผู้ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์มาประมาณ 20 ปี ผลดีคือได้ผลผลิตเมล็ดข้าวเปลือกคุณภาพ มีประกันราคาแน่นอน และจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าแหล่งรับซื้อทั่วไป ทั้งนี้ นอกจากจะจำหน่ายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกคืนให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามสัดส่วนหรือโควตาที่ได้รับแล้ว ผลดีที่ตามมาอีกคือยังได้ขายต้นกล้าที่เหลือจากการถอนปักดำ ให้เพื่อนชาวนามัดละ 2-3 บาท

ทั้งยังขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกบางส่วนที่เหลือจากการขายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ให้กับเพื่อนชาวนานำไปเพาะปลูกในราคาสูงอีกด้วย การเพิ่มโควตารับซื้อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 จากเดิม 1,000 ตัน เป็น 1,600 ตันในปีนี้ หรือรวมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 อีก 2,000 ตัน เป็น 3,600 ตันดังกล่าว จึงเป็นผลดีที่ชาวนาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น และกระจายกลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...