xs
xsm
sm
md
lg

กรมการข้าวย้ำ!! แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พี่น้องผู้ประสบภัย ได้เพาะปลูกทันฤดูทำนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีนี้ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยปัญหาฝนแล้งและน้ำท่วมของปีที่ผ่านมา กรมการข้าวก็ได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ในส่วนของกรมการข้าวได้รับผิดชอบแจกจ่ายไปแล้วประมาณ 70% จากพื้นที่ 6 แสนกว่าไร่ เมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 34,000 ตัน ตอนนี้เราก็เริ่มทยอยแจกไปประมาณเกือบ 20,000 ตัน และที่เหลืออีก 14,000 ตันจะมีการจัดซื้อกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้องเกษตรกรได้รับประมาณกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อให้ทันฤดูทำนาต่อไป


สำหรับกรมการข้าวได้จัดทำโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/2564 ตามแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ซึ่งโครงการนี้จะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยจำนวน 34,128 ตัน แบบให้เปล่าแก่ชาวนา จำนวน 450,013 ครัวเรือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 เป็นพื้นที่ 3,414,370 ไร่ รวม 34 จังหวัด เป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นชาวนาที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ซึ่งจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ ขณะนี้กรมการข้าวได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูนาปรังปี 2562/63 จำนวน 440 ตัน และฤดูนาปี ปี 2563 เรียบร้อยแล้วบางส่วน และจะทยอยจัดส่งให้ถึงมือเกษตรกรให้แล้วเสร็จ คาดการณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้ทันต่อความต้องการของชาวนานำไปเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความสามารถในการค้า และการตลาดข้าวไทย อีกทั้งทำให้ชาวนามีรายได้ในการดำรงชีพต่อไป


ทั้งนี้ แผนการแจกจ่ายมีอยู่ทั้งหมด 34 จังหวัด ซึ่งคาดว่าในปีผลิต 2563/64 จะผลิตได้ถึงแสนตัน และมีแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ที่มีเกษตรกรเป็นผู้ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับโครงการอยู่แล้ว สำรองไว้ประมาณ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยกรมการข้าวได้ลงไปส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรและสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ได้มีการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามที่กรมการข้าวกำหนดเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นการส่งให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่มั่นคงได้อีกด้วย

“ก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวนะครับ ว่าขอให้ไว้วางใจได้ แล้วก็มั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรานำไปแจกจ่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่กรมการข้าวดำเนินการ และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราจะได้มาจากสหกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่แล้ว ก็จะมีเครือข่ายที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายไปให้กับศูนย์ข้าวชุมชนไปให้กับสหกรณ์ต่างๆ ที่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกร ฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับ” นายณัฏฐกิตติ์กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...