xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ 5 รัชกาลเสด็จ "ถ้ำพระยานคร"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประจวบคีรีขันธ์ - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยว New Normal National Park อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จึงได้จัดกิจกรรมการทดสอบ (Test Run) เป็นการทดสอบการใช้งานของแอปพลิเคชัน “QUEQ” ในการจองเข้าอุทยานแห่งชาติทั้ง 155 แห่งทั่วประเทศ

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยเปิดให้บริการตามช่วงเวลาปกติ และได้มีการจำกัดการรองรับของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้น อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จึงเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมทำการทดสอบรูปแบบและวิธีการการท่องเที่ยว เป็นการซักซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ ก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้ จะช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยว และสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เช่น การจองเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า ผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ (คิวคิว) ที่สามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ ios และ android รวมถึงการ Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ เป็นการทดสอบรูปแบบและระบบต่างๆ ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จึงจัดให้มีการซักซ้อมเต็มรูปแบบ

เพื่อทดสอบการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ณ บริเวณจุดเก็บค่าบริการหัวเขาเทียน โดยมีการทดสอบ (Test Run) จากผู้ร่วมกิจกรรมที่จองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ การแสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อชำระค่าบริการอุทยานแห่งชาติ การสแกน QR code ผ่านระบบ “ไทยชนะ” การผ่านจุดคัดกรอง การเข้าไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่มีการจำกัดนักท่องเที่ยวตามจำนวนที่กำหนดไว้ และการ Check out ผ่านระบบ “ไทยชนะ”

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดที่ไม่ได้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ก็ยังสามารถมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติได้ตามปกติ แต่จะให้สิทธิแก่ผู้ที่ทำการจองผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ ก่อน และเมื่อผู้จองผ่านแอปไม่มาตามเวลาจอง เจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองผ่านแอปเข้าไปท่องเที่ยวได้ ในรูปแบบร้อยละ 70 และ 30 หมายถึงจะรับนักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชัน 70% ส่วนอีก 30% คือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ คงต้องตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ได้จัดเจ้าหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อบริเวณทางขึ้นถ้ำพระยานคร จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ตลอดจนการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในช่วงระยะนี้ นักท่องเที่ยวสามารถติดตามได้ตามช่องทาง #ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เฟซบุ๊ก #อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเพจเฟซบุ๊ก #อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างท่องเที่ยว รับประทานอาหารในจุดที่กำหนดไว้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ และลดการใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและเพื่อป้องกันสัตว์ป่าไปกัดกิน และสาหรับในวันนี้ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ในการเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค.63

การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทุกเส้นทางของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเป็นเส้นทางที่สำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ “ถ้ำพระยานคร” ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในวันที่ 1 ก.ค. ที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง จากอดีตพบว่าถ้ำพระยานคร มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายในถ้ำมีปล่องขนาดใหญ่ด้านบนทำให้แสงสาดส่องลงมาถึงภายในถ้ำมีความสว่าง

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่า ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี เสด็จประพาสที่ถ้ำพระยานคร เดิมมีหลักฐานปรากฏว่ามีพระมหากษัตริย์เพียง 3 พระองค์ที่เสด็จประพาส กรมศิลปากร ได้ให้ข้อมูลแก่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พร้อมยืนยังยืนเป็นเอกสารว่า มีพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์ เสด็จประพาสถ้ำพระยานคร ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จประพาสถ้ำพระยานครเป็นอย่างน้อย 2 ครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสถ้ำพระยานครทั้งหมด 4 ครั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระองค์ท่านได้เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2469 และได้จารึกพระปรมาภิไธยไว้ที่ผนังถ้ำทางทิศตะวันตกของพลับพลา ซึ่งยังปรากฏให้เห็นอยู่จนถึงวันนี้ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านได้เสด็จที่ถ้ำพระยานคร เป็นการส่วนพระองค์ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2501 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2524

สำหรับพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ตั้งอยู่ในถ้ำพระยานคร เป็นพลับพลาทรงจัตุรมุข กว้าง 2.55 เมตร มีความยาว 8 เมตร สูง 2.55 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดให้สร้างพลับพลาที่ประทับไว้ ในคราวเสด็จประพาสถ้ำพระยานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2433 โดยทรงโปรดให้จัดทำขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้วบรรทุกเรือหาญหักศัตรูขนมาก่อสร้างที่ถ้ำพระยานคร ส่งมาประกอบทีหลัง โดยให้พระยาชลยุทธโยธินทร์ เป็นนายงานยกขึ้น และพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2433

นอกจากนั้น พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ยังเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นโบราณสถานสำคัญเมื่อปี พ.ศ.2495


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...