xs
xsm
sm
md
lg

คุมเข้มโควิด-19! เมืองน้ำดำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สถานศึกษา รับเปิดเรียน New normal 1 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดสถานศึกษา เตรียมเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ กำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์วิภาภร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์ สสจ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ รอง ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดสถานศึกษา

พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้


บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 1,828 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 118 คน มีการจัดการเรียนการสอน 59 ห้องเรียน ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพระระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้กำหนดเปิดปิดภาคเรียนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 1 ก.ค.63 ปิด 14 พ.ย.63 ส่วนภาคเรียนที่ 2 เปิด 1 ธ.ค.63 ปิด 1 เม.ย.64


บาทหลวงวีระพงค์ กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมของเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ล่าสุด ได้ดำเนินการตาม 6 มาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเฉพาะการมีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ อาการเสี่ยงก่อนเข้ามาในสถานศึกษา สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์รอบโรงเรียน จัดการเว้นระยะห่างในห้องเรียน 1-2 เมตร ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการรวมกันจำนวนมาก

ในส่วนการจัดการเรียนการสอนได้ดำเนินการแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และ B ของแต่ละห้องที่จำนวนนักเรียนเกิน 30 คน โดยให้มีการสับเปลี่ยนกันมาเรียนวันเว้นวัน ซึ่งกลุ่มที่เรียนอยู่บ้านจะใช้วิธีการเรียนออนไลน์ ออนแอร์ระบบ DLTV พร้อมกับได้มีการประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบแนวทางการปฏิบัติ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้ คำแนะนำ การเฝ้าดูแลตนเอง รวมถึงสถานที่หน่วยบริการ และสถานบริการให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งจะมีการเปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จะต้องมีความพร้อม และต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...