xs
xsm
sm
md
lg

พร้อมแล้ว!! โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่โคกหนองนา โมเดล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อ่างทอง - โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 โคกหนองนา โมเดล เตรียมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ลงมือเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานให้ดำเนินการ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 โคก หนอง นา โมเดล บนเนื้อที่ 15 ไร่ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ต้องหยุดการทำงานกับนายจ้างและเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆ ได้มีงานทำและมีรายได้จากการจ้างงานในพื้นที่ในระหว่างหยุดงาน

โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่จำนวนมาก สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดการจ้างงาน สร้างและขยายผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ในที่ดินของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินและเป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่แล้ว กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดเตรียมงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 31 แห่ง แห่งละ 50 คน ในอัตราจ้าง 300 บาทต่อวัน ตลอดระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

นายวิทย์ จันทร์สว่าง นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติการ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่าง เปิดเผยว่า โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 โคก หนอง นา โมเดล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ในขณะนี้ได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน จังหวัดอ่างทอง ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 บนเนื้อที่ 15 ไร่ ดำเนินการตามแบบโคก หนอง นา โมเดล โดยมีการปลูกพืช เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะ

โดยใช้เวลาในการปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักรกลในส่วนดำเนินการแรกเพียง 15 วัน ซึ่งมีความรวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นจะมีการจ้างงานราษฎร ที่เป็นราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง และตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 50 ราย เข้ามาทำงานใน ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19

โดยในวันนี้ได้เริ่มทำการปล่อยน้ำเข้าคลองไส้ไก่ที่ขุดไว้ และหนองน้ำจำสน 2 แห่ง ที่ขุดแบบไล่ระดับ เพื่อให้เหมาะต่อสภาพแวดล้อมของปลาแต่ละพันธุ์ที่นำมาปล่อยได้อยู่อาศัยและวางไข่ และจะเริ่มให้ราษฎรที่จ้างงาน นำพันธุ์พืชผักสวนครัว เห็ด และพืชที่สร้างรายได้ ที่ทำการเพาะกล้าไว้ลงปลูกในพื้นที่ที่ได้เตรียมเอาไว้

รวมทั้งมีการเลี้ยงปลาในนาข้าวเป็นการกำจัดศัตรูต้นข้าว โดยขุดร่องไว้ให้ปลาอาศัยในฤดูเก็บเกี่ยว ก่อนที่จะจับปลาไปขายในการเก็บเกี่ยวข้าวครั้งที่ 2 หลังจากนั้นก็จะมีการสร้างโรงเรือนในการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงแพะ และลานกิจกรรม ที่พัก อาคารเรียนรู้บนโคก แล้วจะทำการปลูกป่าโดยรอบบริเวณ ซึ่งจะดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรมีรายได้และมีงานทำต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...