xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรกรนอกเขตชลประทานจี้รัฐขุดบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์แก้แล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - ชาวบ้านนอกพื้นที่เขตชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์เรียกร้องส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดงบประมาณขุดบ่อบาดาล สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะฝนทิ้งช่วง และขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

วันนี้ (8 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงติดต่อกันหลายเดือน พบว่าภัยแล้งได้ขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ โดยเฉพะนอกเขตใช้น้ำชลประทาน

นอกจากน้ำตามลำห้วยหนองคลองบึงจะแห้งขอดแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงพืชสวน พืชไร่ ที่เริ่มแห้งตายลงทุกวัน เนื่องจากขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงนานกว่า 6 เดือน


นายประยงค์ จันทะรัด อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกาว หมู่ 5 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพ ทั้งทำนา ทำสวน ทำไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา บางหมู่บ้านใช้น้ำบนดิน บางหมู่บ้านใช้น้ำใต้ดิน แต่ก็เริ่มจะไหลไม่สะดวก และเริ่มขาดแคลนเพราะฝนทิ้งช่วงไปนาน

หากฝนไม่ตกลงมาในระยะนี้ น้ำที่กักเก็บไว้ตามบ่อเพื่อให้สัตว์เลี้ยงกินและรดพืชผักสวนครัวก็คงจะแห้งขอดและหมดไปในเร็วๆ นี้

นายประยงค์กล่าวอีกว่า ภัยแล้งที่ชาวบ้านกำลังประสบอยู่นี้ นอกจากจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้พืชสวน พืชไร่กำลังจะแห้งเฉาและตายไป และหลายครอบครัวเสียโอกาสไม่สามารถปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่ายสร้างรายได้เสริม ทำให้สิ้นเปลืองรายจ่ายในการหาซื้อตามตลาดนัด ทั้งนี้ ตนและเพื่อนบ้าน


ทั้งนี้ ตนและเพื่อนบ้าน ทั้งในนามกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยดิน และชาวนา ชาวไร่ ได้รวมกลุ่มร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยขอบ่อบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านด้วย เพราะขณะนี้นอกจากจะประสบวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดแล้ว ยังต้องประสบปัญหาภัยแล้งด้วย ซึ่งหนักเป็นสองเท่า


กำลังโหลดความคิดเห็น