xs
xsm
sm
md
lg

“บ้านหนองบัวน้อย” จ.กาฬสินธุ์ ตัวอย่างใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อปากท้องชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - ผู้ใหญ่บ้านใน อ.ยางตลาดนำชาวบ้านปลูกผักสวนครัว และผักไฮโดรโปรนิกส์บนพื้นที่สาธารณะข้างหนองน้ำประจำหมู่บ้าน เป็นแหล่งอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมเปิดพื้นที่รองรับแรงงานคืนถิ่นและคนว่างงานจากผลกระทบโควิด


ที่แปลงเกษตรบ้านหนองบัวน้อย หมู่ 3 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสมควร ภูแข่งหมอก ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านเจ้าของแปลงผักสวนครัว ร่วมกันรดน้ำและกำจัดวัชพืชในแปลงผักสวนครัวของตน ซึ่งมีหลายชนิดหลายรุ่น ทั้งที่เพิ่งเพาะปลูก กำลังเจริญเติบโต และใกล้อายุเก็บเกี่ยว

นายสมควรเล่าว่า พื้นที่ที่นำชาวบ้านจัดทำเป็นแปลงผักสวนครัวนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ข้างหนองน้ำประจำหมู่บ้าน มีพื้นที่กว่า 10 ไร่ 10 ปีก่อนหน้านี้เคยเป็นพื้นที่ว่างเปล่า จึงทำการประชาคมหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกิน หรือผู้ที่มีความประสงค์ปลูกผักสวนครัวเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยปลูกกินเองในครัวเรือน และขายในชุมชน เน้นความปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี
จากการประชาคมหมู่บ้านครั้งนั้นมีชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยปลูกผักสวนครัวประมาณ 10 ครัวเรือน ใช้น้ำจากหนองน้ำสาธารณะ ซึ่งมีเพียงพอตลอดปี ผักที่ปลูกมีทั้งในแปลงดิน และไฮโดรโปรนิกส์

เช่น ผักบุ้ง ผักชี หอม กระเทียม คะน้า พริก มะเขือ ตะไคร้ ขิง ข่า กะเพรา โหระพา สลัด และพืชผักตามฤดูกาลต่างๆ มีผลผลิตเก็บกิน ซื้อขายตลอดปี
นอกจากขายตามตลาดชุมชนแล้ว ยังส่งขายที่โรงพยาบาลยางตลาด และมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงที่อีกด้วย ทำให้ชาวบ้านมีพืชผักสวนครัวไว้กินเอง และมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัวไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000-8,000 บาท

นายสมควรกล่าวอีกว่า ในช่วงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแรงงานคืนถิ่นพอสมควร และยังมีผู้ที่ยังว่างงาน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหนองบัวน้อยจึงเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านข้างเคียง เข้ามาใช้พื้นที่รอบหนองน้ำสาธารณะดังกล่าว ซึ่งยังว่างเปล่าอีกหลายไร่ เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว เป็นแหล่งอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้ตลอดปีอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น