xs
xsm
sm
md
lg

ทหาร-ฝนหลวงทำสำเร็จ ใช้เฮลิคอปเตอร์ยก BIG BAG ลำเลียงน้ำดับไฟป่าเชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - เชียงใหม่ประสบความสำเร็จใช้เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจส่งน้ำด้วย BIG BAG ช่วยลำเลียงถุงใส่น้ำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาสูงชัน จากไอเดียครูการบินทหารบกร่วมฝนหลวงพบได้ผลดีเยี่ยม


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยนายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการสาธิตการใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติภารกิจส่งน้ำด้วย BIG BAG ที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลำเลียงน้ำไปใช้ในภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่เขาสูงชันในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า คณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันหาแนวทางในการนำน้ำไปใช้ดับไฟบนพื้นที่สูง เนื่องจากปีนี้ไฟส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าที่อยู่บนภูเขาสูงชัน หน่วยดับไฟภาคพื้นดินเข้าถึงได้ลำบาก ซึ่งภายหลังจากใช้อากาศยานโปรยน้ำดับไฟเพื่อชะลอความรุนแรงของไฟแล้ว จำเป็นต้องมีหน่วยดับไฟภาคพื้นดินเข้าไปช่วยดับไฟให้สนิท รวมทั้งดับตอไม้รากไม้ที่ยังอาจติดไฟอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุขึ้นอีก ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งหมด จึงต้องร่วมกันหาวิธีลำเลียงน้ำขึ้นไปดับไฟบนพื้นที่สูง และถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้


ทั้งนี้ พันโท สกล บุญรุณโพธิ์ ครูการบินโรงเรียนการบินทหารบก ปฏิบัติงานหน่วยทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ซึ่งเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ MI 17 ของกองทัพบก ที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนวคิดดังกล่าว และได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการ แทนที่จะใช้กระเช้าที่ใช้ตักและโปรยน้ำ เปลี่ยนมาบรรทุก BIGBAG แทน ซึ่งภายในมีถุงน้ำที่สามารถบรรจุน้ำได้จำนวน 500 ลิตร ต่อเที่ยว โดยนำไปส่งตามจุดที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับน้ำไปใช้ในการดับไฟป่าต่อไป ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมาขึ้นปฏิบัติการไปแล้ว 12 เที่ยว ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเชียงดาว อำเภอละ 4 ครั้ง อำเภอฮอด และอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอละ 2 เที่ยว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...