xs
xsm
sm
md
lg

ล้ำหน้าอีกแล้ว! ขอนแก่นวิทย์ฯ นำร่องเปิดห้องเรียนออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ห้องเรียนออนไลน์-คุณครูชาวต่างชาตินั่งสอนอยู่ที่โรงเรียน นักเรียนนั่งเรียนอยู่ที่บ้าน
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ขอนแก่นวิทยายนฝ่าวิกฤตโรคห่าโควิด-19 ระบาด เปิดห้องเรียนออนไลน์ให้นักเรียนนั่งเรียนอยู่ที่บ้าน เด็กปลอดภัย ผู้ปกครองสบายใจ โดยนำร่องห้องเรียน EP ไปแล้วตั้งแต่ 17 เม.ย. ขณะที่ห้องเรียนอื่นเริ่มเรียน 16 พ.ค. ก่อนเปิดเทอมจริง 1 ก.ค.ค่อยหิ้วกระเป๋าไปนั่งเรียนห้องเรียนจริงที่โรงเรียน


วันนี้ (21 เม.ย.) ที่อาคารโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ฝ่ายบริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำโดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียน นางอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เชิญสื่อมวลชนหลากหลายแขนงเข้าชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ หรือ Online Teaching Course ซึ่งจัดสอนนำร่องสำหรับนักเรียนสายชั้น EP ระดับ ม.1 และ ม.4

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดเผยถึงที่มาของการจัดสอนห้องเรียนออนไลน์ดังกล่าวว่า เป็นผลมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสของรัฐบาล โดยปกติของห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ภายหลังสอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียนแล้ว หลังเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จะต้องลงทะเบียนเรียนเตรียมความพร้อมศักยภาพทางการศึกษาเพื่อรับการเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม

แต่ปีนี้มีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด-19 ปฏิทินการเปิดเทอมถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม ดังนั้นเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้เปิดคอร์สเตรียมความพร้อมมาเป็นระบบออนไลน์แทน เรียน 17-30 เม.ย.เช่นเดิม โดยนักเรียนทุกคนนั่งเรียนที่บ้านผ่านคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือ ไอแพด

“ห้องเรียนออนไลน์ที่เราพัฒนาขึ้นนี้ นอกจากนักเรียนไม่ต้องเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองก็สบายใจที่ลูกหลานนั่งเรียนอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย เพียงแค่จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้บุตรหลานเท่านั้น” ดร.ยุทธศาสตร์กล่าว และว่า

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
การสอนผ่านระบบออนไลน์เตรียมความพร้อมนักเรียน ม.1 และ ม.4 จะใช้เวลาทั้งหมด 12 วัน วันละ 5 ชั่วโมง 3 วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 15-20 คน บุคลากรที่ใช้มี 2 ส่วน คือ ครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติ และครูที่ปรึกษาชาวไทยทำหน้าที่ประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง คอยดูแลนักเรียนแต่ละห้องเรียนว่าเข้าเรียนในรายวิชานั้นๆ ครบหรือไม่ หากสัญญาณภาพของนักเรียนคนไหนขาดหายไปก็จะไลน์ตามหรือโทรศัพท์ตามให้เข้ามานั่งเรียน
นางอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวเสริมว่า ก่อนจะเปิดห้องเรียนออนไลน์เริ่มสอนจริงวันที่ 17 เม.ย. ทางคณะครูและทีมงานได้เตรียมตัวซักซ้อมความพร้อมก่อนหน้านั้นเป็นแรมเดือน นัดประชุมกันบ่อยครั้งทั้งครูไทยและครูต่างชาติ วางแผน ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ นัดแนะให้เด็กๆ และผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การเรียน คือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือไอแพด หูฟัง ไมโครโฟน คุณภาพพอใช้ได้ไม่ต้องแพงมาก ขณะที่คุณครูเองก็ฝึกการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็น เตรียมการสอนวันละประมาณ 2 ชั่วโมง

โดยวันแรกที่เข้ามาเรียน เด็กนักเรียนก็ตื่นเต้นกันมากกับการเรียนแบบใหม่ที่ทันสมัย ทุกคนนั่งเรียนที่บ้าน มีไลน์กลุ่มใช้ติดต่อสื่อสารกับครูประจำกลุ่ม และตื่นเต้นกับครูชาวต่างชาติที่เพิ่งเจอและได้เรียนด้วยกันเป็นครั้งแรก แรกๆ มีปัญหาบ้างในการเข้าใช้ห้องเรียน Google Classroom และเข้าใช้โปรแกรม Meet แต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็ไม่มีปัญหา การเรียนการสอนก็ลื่นไหล


ด้าน ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระบุว่า ไม่เพียงแค่นักเรียน ในห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program เท่านั้นที่ทางโรงเรียนจัดสอนด้วยระบบห้องเรียนออนไลน์ ลำดับต่อไปจะขยายผลไปยังห้องเรียนอื่น ทั้งห้องเรียน Gifted คู่ขนาน หรือห้องเรียนทั่วไป โดยเริ่มเรียนในวันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม

นั่นหมายความว่า ขอนแก่นวิทยายนจะเปิดเทอมตามปฏิทินเดิมแต่แทนที่จะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนก็เปลี่ยนเป็นนั่งเรียนที่บ้านแทน โดยเรียนผ่านระบบออนไลน์ไปจนกว่าจะถึงวันเปิดเรียนจริง 1 กรกฎาคม 63

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระฯ ไปประชุม PLC ในระดับเดียวกัน สอนวิชาเดียวกันไปจัดแบ่งเนื้อหา กำหนดครูผู้สอน วิธีการจัดสอนโดยใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบผู้เข้าเรียน ตรวจสอบการส่งการบ้าน การส่งงาน ประเมินผลผู้เรียนก่อนสอน-หลังสอน และนักเรียนประเมินครูผู้สอนด้วย เมื่อการจัดเตรียมระบบการสอนพร้อมหมดแล้ว ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียนได้ทราบในลำดับถัดไป

โดยจะขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น และกำหนดให้จัดสอนทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ในจำนวน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...