xs
xsm
sm
md
lg

รพ.อยุธยาพึ่งตัวเอง ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระนครศรีอยุธยา - รพ.พระนครศรีอยุธยา ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์การป้องกันและการดูแลรักษาการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้แก้บุคลากรและประชาชน

นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นายแพทย์กิตติชัย ปักธงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจในการให้การบริการดูแลรักษา และนวัตกรรมที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของตัวบุคลากรเอง ทั้งแพทย์และพยาบาล และผู้มารับบริการเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่าย งบประมาณในการจัดทำต่ำ แต่คุณภาพในการใช้งานมีประสิทธิภาพสูง

ในช่วงระยะเวลาของการรอการจัดซื้อโดยนโยบายของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ที่เล็งเห็นความสำคัญความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาซึ่งต้องมีความปลอดภัยสูงสุด ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมระดมสมองของคณะแพทย์พยาบาล คณะทำงานด้านภัยพิบัติ ของโรงพยาบาลได้มีนโยบายและโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในวิกฤตการณ์นี้หลายอย่าง รวมทั้งเครื่องช่วยหายใจ พื้นที่ เตียง

สำหรับรับผู้ป่วยหากมีผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล อย่างเพียงพอ มีการจัดระบบคัดกรองคนไข้ 2 จุด เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเข้าเวรตั้งแต่ 05.00 น.เป็นต้นไปของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อคัดกรองคนไข้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองไม่มีไข้จะติดสติกเกอร์ที่อกด้านซ้าย เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าวันนี้เข้ามาใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลได้ไม่มีไข้ ผู้ที่พบว่ามีไข้ ไอ หอบเหนื่อย จะส่งไปตรวจรักษาอย่างละเอียดที่ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว

ทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้จัดรถรับส่งไว้ 2 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ มีสายด่วนเพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 มีบริการรับคนไข้ที่มีอาการเข้าข่ายที่จะติดเชื้อไวรัสที่บ้าน มีเจ้าหน้าที่พร้อมรถอุปกรณ์ครบมือไปรับท่านมาตรวจที่โรงพยาบาล ฝ่ายปฐมภูมิ งานควบคุมโรค ระบาดวิทยา สุขศึกษา งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา งานศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกช่องทาง ออกให้ความรู้สู่ชุมชน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่สุ่มเสี่ยงเกือบทุกพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โดยนายแพทย์สรสิทธิ์ บุญยะวิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คุณศศิธร ช่างสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริหารและดำเนินงานภารกิจวิกฤตการณ์โควิด-19 อย่างมีระบบ ร่วมมือกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นอกจากระบบการแพทย์และการพยาบาลแล้ว ยังมีระบบการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล การนัดคนไข้ การอำนวยความสะดวกผ่านตัวช่วยทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งรายละเอียดส่งมอบในรูปภาพซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเครือข่าย

ด้านแพทย์หญิงรวีวรรณ ธเนศพลกุล กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ เผยว่า ทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีการเตรียมพร้อมที่ดี คิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันการเชื้อแพร่กระจาย โดยทำจากท่อวีพีซี และพลาสติกใส เพื่อนำมาไว้ครอบผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่อยู่ในผู้ป่วยที่มีกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขณะเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการทำไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ทางทีมแพทย์ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยสั่งงานผ่านระบบไอแพดเท่านั้น ลดการสั่งงานคนไข้ผ่านกระดาษ A4 เพื่อป้องการสัมผัส ลดการติดเชื้อโรค


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...