xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กาญจน์สั่งทุกอำเภอเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจน์ สั่งทุกอำเภอช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมชวนประชาชนผู้มีจิตกุศลนำอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาค เริ่ม 26 มี.ค.นี้

วันนี้ (25 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กจ.0023.3/ว 5375 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

โดยหนังสือด่วนฉบับดังกล่าวส่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง โดยอ้างถึงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1169/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ระบุว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 63 โดยมีข้อสั่งการให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมากและงดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงาน

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1169/2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น

จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานของสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัด จึงมีมติขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ ดังนี้

1.ให้อำเภอรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่มียอดจำหน่ายตกต่ำ จนไม่สามารถประกอบกิจการได้ โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในการจ้างแรงงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาหรืออำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่เลิกจ้างงาน โดยการจ้างแรงงานดังกล่าวในอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจ้างแรงงานผู้ได้รับผลกระทบแห่งละอย่างน้อย 20 คน โดยอำเภอจะพิจารณาแยกแยะและส่งรายชื่อผู้มาลงทะเบียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาดำเนินการจ้างต่อไป และเมื่อดำเนินการจ้างแล้วให้มอบภารกิจในการรักษาความสะอาดการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ หรือภารกิจในการจัดทำหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นภารกิจในการป้องกันหรือระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นหลัก

2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องพ่นยา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อฉีดป้องกันระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เพียงพอ และให้ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีจิตกุศลนำอาหา เครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคที่กองอำนวยการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาติดต่อขอรับของบริจาคที่กองอำนวยการเช่นกัน

และ 4.ขอให้เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2563 โดยการจ้างให้เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 สำหรับกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้เริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น