xs
xsm
sm
md
lg

แล้งหนัก! อบจ.ฉะเชิงเทรา เล็งผุดบ่อเก็บน้ำพร้อมจัดซื้อเครื่องจักรกล-รถน้ำช่วยชาวบ้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฉะเชิงเทรา- แล้งหนัก ! อบจ.ฉะเชิงเทรา เล็งผุดบ่อเก็บน้ำพร้อมจัดซื้อเครื่องจักรกลรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในอนาคต หลังชาวบ้าน 11 อำเภอขาดแคลนน้ำทั่วถึง แม้ส่งรถน้ำช่วยแต่ยังไม่เพียงพอวันนี้ ( 4 มี.ค.) นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่ดูการนำน้ำดิบเติมเข้าสู่ถังกักเก็บในระบบกรองน้ำโครงการประปาหมู่บ้าน ก่อนส่งจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ม.3 และ ม.5 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา หลังได้รับการร้องขอจากผู้นำชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างหนัก


 
นายกิตติ เผยว่าปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงใน จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เตรียมที่จะหาพื้นที่สำหรับสร้างบ่อกักเก็บน้ำดิบประมาณ 10 ไร่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถหาพื้นที่ได้จึงต้องทำการขุดลอกคูคลองที่ได้รับการถ่ายโอนมา ให้ลึกเพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ได้นานมากขึ้นในฤดูแล้ง


 
นอกจากนั้นยังเตรียมที่จะทำการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ รวมทั้งเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในงานขุดลอกคูคลองเพิ่มเติมหลังพบว่ามีการร้องขอน้ำจากชาวบ้านในทุกอำเภอ แต่รถน้ำและเครื่องจักรกลกลับมีไม่เพียงพอ ซึ่งในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำรถบรรทุกน้ำวิ่งเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้าน นายสัมฤทธิ์ ภารสุคนธ์ อายุ 58 ปี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห บอกว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาชาวบ้านในหมู่บ้านหัวจาก และบ้านหนองบน เริ่มขาดแคลนน้ำใช้อย่างหนัก จนประปาหมู่บ้านต้องลงทุนซื้อน้ำดิบมาทำการผลิตประปาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านวันละ 2 คันรถ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของชาวบ้านจำนวน 157 ครัวเรือน ใน 2 หมู่บ้านจนต้องร้องขอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ช่วยนำน้ำดิบมา เติมให้แก่โครงการประปาหมู่บ้านอีกวันละ 2 คันรถ หรือประมาณวันละ 24,000 ลิตร และจะต้องรอดูว่าสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใด


 
เนื่องจากโครงการประปาหมู่บ้านหัวจาก ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2548 ไม่เคยขาดแคลนน้ำในการผลิตประปามาก่อน ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี แต่ เพิ่งจะประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาอย่างหนักในปีนี้เป็นปีแรกรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...