xs
xsm
sm
md
lg

บกปภ.ช.สั่งการทุกจังหวัดพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) สั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดวาตภัยให้เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว