xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบวาตภัย 3 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่าจากอิทธิพลความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวม 30 หลัง ได้แก่ จ.เลย เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.ปากชม และ อ.วังสะพุง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 5 หลัง จ.หนองคาย เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.สังคม รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 10 หลัง และ จ.อุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.โนนสะอาด รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 15 หลัง เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น 50 ต้น

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคาและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป