xs
xsm
sm
md
lg

ต้องอย่างนี้! ทน.อุดรฯ ประกาศห้าม ขรก.-ลูกจ้างลางานไป 9 ประเทศเสี่ยงติดเชื้อมรณะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - ตั้งแต่ 24 ก.พ. - 24 เม.ย. 63 นายกเทศมนตรีนครอุดรฯ ออกประกาศห้าม ขรก.-พนักงาน-ลูกจ้างลางานเดินทางไป 9 ประเทศเสี่ยงโควิด-19 ระบาดสูง ส่วนประชาชนเข้าใช้บริการเทศบาลฯ แต่ละวันกว่า 200 คนกำหนดเข้าออกทางเดียว มี จนท.คอยคัดกรองไข้ก่อนผ่านประตู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้ออกประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุว่า ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีได้พิจารณาสถานการณ์พบเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด

ได้แก่ 1. เกาหลีใต้ 2. ไต้หวัน 3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4. ฮ่องกง 5. มาเก๊า, 6. ญี่ปุ่น 7. มาเลเซีย 8. เวียดนาม และ 9. สิงคโปร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อออกไป


โดยอาศัยอำนาจในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 348 จึงเห็นควรดำเนินการ 1. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่เทศบาลนครอุดรธานีประกาศกำหนดประเทศที่มีความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2563

2. กรณีได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงก่อนวันประกาศนี้ ให้เลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะที่กำหนดไว้ กรณีมีเหตุผลหรือจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา 3. เมื่อเดินทางไปและกลับมาถึงประเทศไทย มีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลหรือสถานที่พยาบาลอื่น ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระแรก

4. หากไม่มีอาการผิดปกติ ให้ใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ล้างมือบ่อยๆ สังเกตอาการตนเอง ควรงดออกไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และให้หยุดงาน 14 วัน หลังครบ 14 วัน ถ้าไม่มีอาการผิดปกติให้สามารถกลับมาทำงานได้ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้รายงานอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจทุกวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จนครบ 14 วันหลังเดินทางกลับ หากอาการปกติจึงสามารถทำงานได้


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลและป้องกัน ซึ่งทางเทศบาลฯ เองมีพนักงานมากถึง 1,800 คน เทศบาลฯ จึงมีมาตรการดูแลผู้มารับบริการ รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราด้วย ตนจึงมีประกาศให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน รวมทั้งผู้บริหาร งดการเดินทางไปต่างประเทศทั้ง 9 ประเทศ ที่เป็นประเทศเสี่ยง โดยการใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีในการประกาศห้าม และแจ้งไปยังพนักงานทุกคนตามที่ประกาศไว้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 รวม 60 วัน

แต่สำหรับผู้ที่เดินทางไปก่อนประกาศ เราก็มีมาตรการคัดกรอง โดยจะไม่ให้เข้ามาทำงานใน 14 วัน และจะคัดกรองโดยทางกองการแพทย์ของเทศบาลฯ เข้าไปดูแลคัดกรอง นอกจากนี้ หลังการประกาศ ก่อนหน้าจะมีประกาศออกมา มีผู้ที่ขออนุญาตเดินทางไป 2 คน แต่คนแรกสามารถขอเลื่อนการเดินทางไปทางกรุ๊ปทัวร์ได้ ส่วนอีกคนเนื่องจากได้มีการจองตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไปเที่ยวทั้งครอบครัว เราจึงแจ้งให้ทราบว่า หลังจากเดินทางกลับมาจะต้องคัดกรองเช่นคนอื่น 14 วัน โดยถือเป็นวันลากิจ ซึ่งเราทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้


นอกจากนี้ยังมีผู้ที่กลับมาก่อนที่เราจะประกาศออกไป อีก 2 คน ซึ่งเราได้กันตัวในการที่จะคัดกรอง โดยแยกออกจากส่วนที่ทั้ง 2 คนทำงานอยู่ อีกทั้งยังควบคุมไปยังที่บ้านและครอบครัวเขาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่พบว่ามีผู้ใดมีอาการ และยังไม่ครบ 14 วัน

นายอิทธิพนธ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มาตรการสำหรับผู้มาใช้บริการเทศบาลฯ ที่มีวันละ 200-300 คน เราก็มีมาตรการในการเข้าออกทางเดียว พร้อมให้ อสม.ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและวัดความดันโลหิต โดยใช้มาตรการการมีส่วนร่วมของ อสม.มาร่วมคัดกรอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องสวมใส่มาสก์ปิดปากเพื่อที่จะป้องกันตัวเองและคนอื่น

เรื่องนี้ประชาชนที่มาใช้บริการคงจะเข้าใจยอมรับ ทั้งในส่วนของพนักงานที่เราห้ามไว้ และประชาชนอาจจะลำบากบ้าง แต่เราทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในฐานะคนไทยที่จะร่วมกันป้องกันโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...