xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พลังงานคิกออฟดีเซล B10 สร้างเสถียรภาพราคาพืชพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “สนธิรัตน์” คิกออฟน้ำมันดีเซล B10 เริ่ม 1 มี.ค.นี้ เร่งขยายหัวจ่ายสู่ปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ หวังสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้ปาล์มน้ำมัน ทั้งเดินหน้าแก๊สโซฮอล์ E20 สร้างเสถียรภาพด้านราคาให้พืชพลังงานทั้งอ้อย มันสำปะหลัง

การขับเคลื่อนผลักดันนโยบายน้ำมันดีเซล B10 โดยกระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วางโครงสร้างเน้นย้ำถึงประโยชน์การรักษาเสถียรภาพผลิตผลทางการเกษตร และประโยชน์สูงสุดเกษตรกร โดยเฉพาะ “ปาล์ม” ซึ่งที่ผ่านมา มีราคาผันผวน รมว.พลังงาน ได้เข็นโครงการการตรวจสอบผลปาล์มนอกระบบ จนสามารถทำราคาปาล์มให้ยังคงทรงตัวเป็นไปตามกลไกการตลาด ในระดับราคาที่เริ่มทรงตัว รักษาสเถียรภาพผ่านนโยบายที่จับต้องได้

ต่อเนื่องไปกับการขับเคลื่อนนโยบาย B10 เดือนมีนาคมนี้ กับหัวจ่ายที่จะกระจายไปทุกสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ขับเคลื่อนกลไกการตลาดกระตุ้น “ดีมานด์” ให้ขยับขึ้นหลายเท่าตัว เป็นอีกหนึ่งในกลไกที่จะช่วยสร้างฐานราคาปาล์ม รองรับผลผลิตปาล์ม และรักษาเส้นทางราคาปาล์มเป็นไปแบบธรรมชาติ


“จะมีการประเมินยอดขายของดีเซล B10 ทั้งหมด โดยจะสรุปรวมเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลจากเรื่องของยอดใช้ ก่อนจะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อต่อยอดเรื่องการพยุงราคาผลิตผลปาล์ม และสร้างเสถียรภาพราคาของปาล์มน้ำมัน” นายสนธิรัตน์ กล่าว

รมว.พลังงาน กล่าวอีกว่า นโยบายขับเคลื่อนน้ำมันดีเซล B10 ขณะนี้จะต้องเร่งรัดสถานีบริการ ต้องมีหัวจ่าย B10 ทั้งประเทศในวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ จากนั้นจะประเมินยอดขายของดีเซล B10 ทั้งหมด โดยจะสรุปรวมนำมาเป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลจากเรื่องของยอดใช้ ก่อนจะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อต่อยอดเรื่องการพยุงราคาผลิตผลปาล์ม และสร้างเสถียรภาพราคาของปาล์มน้ำมันต่อไป

ก่อนหน้านี้ มีประกาศโดยกระทรวงพลังงาน แนวนโยบายของ รมว.พลังงาน การขับเคลื่อนนโยบาย E20 กับการยกเลิกน้ำมันแก๊ซโซฮอล์ 91 เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแบบ E20 แทน ซึ่งจะเน้นไปที่การเพิ่มความต้องการน้ำมัน E20 โดยมีสินค้าเกษตรประเภทอ้อย และมันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิต และเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของเกษตรกร ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็ประสบปัญหาเสถียรภาพด้านราคาเช่นเดียวกับปาล์ม

2 นโยบายสำคัญ คือ ทั้ง B10 และ E20 จึงเป็นแนวทางสำคัญการสร้างเสถียรภาพสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชพลังงานของไทย นับเป็นแนวคิด และเป็นเส้นทางที่มีความชัดเจนเชิงนโยบาย ก่อนจะนำไปสู่การสร้างรากฐานความสอดคล้องระหว่างตัวเลขผลผลิต และตัวเลขของความต้องการตลาด

การเริ่มต้นหัวจ่ายน้ำมันดีเซล B10 ทั่วประเทศที่กำลังจะมาถึง จึงเป็นที่น่าจับตา หากประสบความสำเร็จ ก็เป็นไปได้ที่นโยบายอื่นๆ ทั้ง E20 จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้ง B10 และ E20 ครั้งนี้เป็นข่าวดี เป็นความหวังของเกษตรกรพืชพลังงานของไทย กับมาตรฐานด้านราคาผลผลิตที่เห็นผล

การคิกออฟเริ่มต้นหัวจ่ายน้ำมัน B10 ทั่วประเทศ 1 มี.ค.นี้ และการวิเคราะห์ประเมินผลเชิงรวมถึงทิศทางการปรับตัวหันมาใช้น้ำมันของประชาชน นับเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงอนาคตของพืชพลังงานไทย และอนาคตเกษตรกร ทั้งเกษตรกรปาล์ม เกษตรกรอ้อย และมันสำปะหลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น