xs
xsm
sm
md
lg

สู้แล้ง..ชาวนานครสวรรค์งดปลูกข้าว ตระเวนจับปลาหนองน้ำแห้ง - สุโขทัยหนุนปลูกถั่วแทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุโขทัย/นครสวรรค์ - ภัยแล้งลุกลามรุนแรงต่อเนื่อง... ชาวนานครสวรรค์ต้องรวมกลุ่มออกตระเวนหาปลาหนองน้ำแห้งขายสู้แล้ง ขณะที่เกษตรกรสุโขทัยเร่งหนุนชาวนาปลูกถั่วสู้แล้ง ชี้ใช้น้ำน้อยมีตลาดรองรับ


นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ได้นำเกษตรกรกว่า 200 ราย เปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว บริเวณแปลงปลูกถั่วเขียว หมู่ 1 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากนิทรรศการ และรับการอบรมจากหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแบบครบวงจร จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 2) การเตรียมดินและปรับปรุงดินให้เหมาะสมในการปลูกพืชตระกูลถั่ว 3) การสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูพืชตระกูลถั่ว 4) การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว


นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะถั่วเขียวเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ต้นทุนการผลิตต่ำ และตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากในปัจจุบันผลผลิตถั่วเขียวไม่เพียงพอต่อความต้องการ พื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่วในประเทศลดลง ปริมาณผลผลิตก็ลดลงตามไปด้วย จึงทำให้มีการนำเข้าพืชตระกูลถั่วจากต่างประเทศจำนวนมาก

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วในช่วงฤดูแล้งมาตลอด เป็นพืชที่สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสุโขทัยมีพื้นที่ปลูกถั่วเขียวรวม 32,004 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 476,875 ไร่


ขณะที่ชาวนาหลายพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ที่เผชิญกับภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา คลองสาธารณะหลายพื้นที่แห้งขอดจนไม่สามารถหาน้ำมาทำการเกษตรได้ ต้องดิ้นรนกันออกหาปลาเลี้ยงชีพ

นางอารีย์ เขตวิริยะกิจ ชาวบ้าน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ บอกว่าตนและเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันต้องหยุดทำนาในฤดูกาลนี้ก่อน พร้อมรวมกลุ่มกันนำรถกระบะออกตระเวนหาปลาตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ที่กำลังแห้งขอด โดยจะใช้อุปกรณ์การจับปลาเช่นแหและตาข่ายจับปลาปลาสร้อย ปลาตะเพียน และปลาช่อน บางวันได้ปลามากก็จะนำไปขายส่งตามร้านรับซื้อ ถ้าได้ปลาจะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนปลาใหญ่และเป็นที่นิยมอย่างปลากด ก็จะขายได้กิโลกรัมละ 100 บาท สร้างรายได้วันละ 100-300 บาท แต่ถ้าได้ปลาปริมาณน้อยก็จะนำไปทำอาหารกินในครอบครัวเท่านั้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...