xs
xsm
sm
md
lg

นักเรียนรุ่น สว.อายุรวมกว่า 5,000 ปี รับปริญญาชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - นักเรียนรุ่น สว.อายุรวมกว่า 5,000 ปี รับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ทต.สระลงเรือ รุ่นที่ 2/2562 บุตรหลานแห่ให้กำลังใจสุดชื่นมื่น

วันนี้ (7 ก.พ.) นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ ที่อยู่ภายในโรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ 3 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี รวมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ รุ่นที่ 2/2562

โดยมี นายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ กล่าวรายงาน มี ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย เรืองขจร ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี นายธีรพัฒน์ เตชะสุข ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยกระเจา รวมทั้งคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาญจนบุรี นายก อบต. นายกเทศบาลกว่า 10 แห่งเข้าร่วมพิธี สำหรับนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ รุ่นที่ 2/2562 ที่มารับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย มีทั้งชายและหญิง ทั้งหมด 73 คน อายุรวมกันกว่า 5,000 ปี

ทั้งนี้ นายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสระลงเรือได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ การจัดการสุขภาวะด้วยตนเองและครอบครัว การเสริมสร้างเครือข่าย การจัดบริการเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ ด้านสังคม และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี

เทศบาลตำบลสระลงเรือ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านผู้สูงอายุสาธารณสุข การพัฒนาอาชีพรายได้ และกิจกรรมทางสังคมบนพื้นฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่นอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทางสังคมที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายจิตใจของผู้สูงอายุ

การได้มีกิจกรรมร่วมกันจะช่วยให้เกิดการคลายเหงาและทำให้มีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือโดยส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างทั่วถึง ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้และเกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

อันจะเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้สูงอายุได้เห็นความสำคัญบทบาทหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองภายใต้การเรียนรู้ทักษะชีวิต เรียนรู้ด้านวิชาการ เรียนรู้ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เทศบาลตำบลสระลงเรือ จึงยื่นความประสงค์ขอรับงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ เพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาคารงบประมาณ 998,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 61 และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 61 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 848,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทุกเพศทุกวัย ให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม เป็นศูนย์การส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่

ปัจจุบัน ใช้อาคารแห่งนี้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ โดยนำไปใช้จริงในปัจจุบันซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันศุกร์

สำหรับนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ รุ่นที่ 2/2562 ที่มารับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ทั้งหมด 73 คน ซึ่งอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 70 ปี หากนำอายุมานับรวมกันก็จะได้มากกว่า 5,000 ปีเลยทีเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคักคัก เนื่องจากนักเรียนผู้สูงอายุจาก อบต. และเทศบาลต่างๆ กว่า 10 แห่ง แต่งกายด้วยสีสันสดใส มาแสดงบนเวที เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ขณะเดียวกัน หลังจากนักเรียนผู้สูงอายุ รับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย เสร็จแล้ว ก็ได้ไปถ่ายภาพหมู่กับบุตรหลานเอาไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งบุตรหลานเองต่างก็นำช่อดอกไม้ รวมทั้งช่อเงินสดมามอบให้ ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่ทุกคน

นอกจากนี้ มีคุณยายที่เป็นนักเรียนผู้สูงวัยคนหนึ่ง อายุเกือบ 80 ปี หลังจากถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วเสร็จ ก็ได้เดินไปที่เก้าอี้แล้วหยิบประเป๋าขึ้นมา ซึ่งภายในมีแต่หมากพลู โดยคุณยายตำหมากพลูได้อย่างกระฉับกระเฉง เมื่อตำได้ที่คุณยายใช้ช้อนตักเข้าปากเคี้ยวอย่างเอร็ดอร่อย สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...