xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ หมูป่าสั่งปรับแผนด่วน แก้ปัญหา PM 2.5 คลุมลำปางต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลำปาง - ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ หรือผู้ว่าฯ หมูป่า สั่งปรับแผนด่วน คุมเข้มคนเข้าป่าต้องขออนุญาตหลัง Hot Spot โผล่ไม่หยุด PM 2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานกว่า 20 วันติด
หลังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและมีจุดความร้อน หรือ Hot Spot เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางรวม 497 จุด และต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเกินมาตรฐานติดต่อกันกว่า 20 วัน และขณะนี้ก็ยังคงเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกหลายจุด เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังผลัดเปลี่ยนกันเข้าดับไฟทั้งกลางวัน และกลางคืน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้มีการประชุมปรับแผนและมีหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วงเย็นที่ผ่านมา (25 ม.ค.) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดคือ 1. ให้อำเภอทุกอำเภอทำการฉีดพ่นละอองน้ำ 2. ให้หน่วยงานทางหลวงกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างฉีดพ่นละอองน้ำอย่าให้ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย


3. ให้หน่วยงานตำรวจจราจรหามาตรการในการบริหารสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสนามบิน เน้นย้ำให้ผู้ใช้บริการบริเวณตลาดพระบาทดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง และขอให้ขนส่งทางบกตรวจรถควันดำที่เข้ามาในเขตเมือง 4. ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางทำการตรวจสอบหากพบเกษตรกรรายใดทำการเผาแล้วนำไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นให้ขึ้นบัญชีและรายงานหน่วยเหนือเพื่อพิจารณางดการช่วยเหลือทุกกรณี

5. ให้ประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยให้ทุกอำเภอประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเน้นย้ำเสียงตามสายในหมู่บ้านให้งดเว้นการทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดไฟ 6. ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) ทำแผนเชิงรุกแผนป้องปรามแบบบูรณาการ จัดชุดลาดตระเวนไฟ ทำความเข้าใจผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจะต้องเป็นไปตามประกาศจังหวัด ตามหลักวิชาการและจัดทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า


7. ห้ามบุคคลใดเข้าไปดำเนินกิจกรรมใดๆ ในเขตป่า หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยหน่วยงานป่าไม้จะได้ทำเอกสารขออนุญาตเข้าป่ามีการกำหนดวันเข้า-ออกและเหตุผลความจำเป็น และ 8. ให้หน่วยงานทางหลวงบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตทางหลวง (ข้างละ 50 เมตร) การตัดกิ่งตกแต่งกิ่งไม้ต้องเอาเศษวัสดุออกจากเขตให้เรียบร้อย


กำลังโหลดความคิดเห็น