xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" เปิดโครงการ “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” ยกระดับ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อ่างทอง - "อนุทิน" เปิดโครงการ “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” ยกระดับ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน เน้นการสร้างสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

วันนี้ (23 ม.ค.) ที่บริเวณอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” โดยจับมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ยกระดับ อสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ด้วยนโยบายสุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง เพื่อสนับสนุนให้ อสม.เป็นสื่อในการนำนโยบายสุขภาพไปสู่ประชาชน และสามารถเป็นกลไก ขับเคลื่อนงานเป็นหมอประจำบ้าน ตามบทบาทใหม่ที่เพิ่มขึ้น เน้นการสร้างสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

โดยให้ อสม.มีส่วนร่วมให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจดีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ มี อสม.ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพเพื่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนางานสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงได้รับบริการภาคสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลาการรอคอย ลดภาระการใช้จ่าย ผลักดันพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณธรรม มีความโปร่งใส บำรุงขวัญกำลังใจให้แก่คนทำงาน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...