xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.กมธ.ชี้กัญชา กัญชง และกระท่อมต้องมีคำนิยามชัดเจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ปธ.กมธ.ชี้การแก้ไขปัญหากัญชา กัญชง และกระท่อม ต้องมีคำนิยามที่ชัดเจน พร้อมเชิญ 5 หน่วยงานหลักแจง 22 ม.ค.นี้

วันนี้ (17 ม.ค.) พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ แก้ไขปัญหากัญชา กัญชง และกระท่อม เปิดเผยว่า การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม ทั้งในมิติของการแพทย์ เศรษฐกิจ และเพื่อการสันทนาการ จะต้องมีกระบวนการควบคุมการใช้กฎหมาย และต้องสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างไร จะต้องมีหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุน (Regulator) รวมทั้งถ้ามีการอนุญาตให้มีการปลูกได้ จะปลูกพืชประเภทใดได้บ้าง ปลูกที่ไหนอย่างไร (Zoning) ซึ่งทางกรรมาธิการฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของพืชเหล่านี้

ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมาคำนึงถึงผลเสียด้วยเช่นกัน มากไปกว่านี้พืชเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรมีคุณค่าและมีมูลค่ามหาศาล ถ้ามีการนำไปใช้ประโยชน์จึงต้องผลักดันให้รัฐออกกฎหมายเพื่อการพัฒนาการใช้พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ใช้ในทางการแพทย์ และรักษาตนเอง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นทางเลือกและทางออกให้แก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ที่ผ่านมา การปลูกกัญชาเป็นการทำแบบนอกกฎหมายอยู่ เช่น ในพื้นที่สูงบางจังหวัดซึ่งเป็นช่องว่างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยช่องว่างทางกฎหมายไปหาผลประโยชน์ ต่อมา เมื่อกฎหมายอนุญาตให้สามารถนำกัญชามาใช้เพื่อการแพทย์ได้ มีกรรมาธิการบางท่าน เคยไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ในหลายพื้นที่ ซึ่งเล็งเห็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในอนาคต

นอกจากนี้ กระท่อมนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในทางภาคใต้และถือเป็นวิถีชีวิต แต่ต่อมาเมื่อมีการกำหนดให้กระท่อมเป็นพืชเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และกระท่อม ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และมีการศึกษาไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะนำข้อมูลการศึกษานั้นมาขยายผลหรือปรับใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการได้

ถ้าแบ่งเป็นประเภท ได้แก่ กัญชา กัญชง และกระท่อม จึงเห็นควรแยกตามการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 1.การแพทย์ 2.เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และ 3.การสันทนาการ โดยประโยชน์ทางการแพทย์มีการศึกษาในระดับหนึ่ง ส่วนประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง การใช้ใยกัญชงทำเครื่องนุ่งห่ม จากประเด็นเหล่านี้จะต้องศึกษาในรายละเอียด

พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ประธานกรรมาธิการ ยังได้กล่าวถึงประเด็นการกำหนดกรอบการพิจารณา ว่า จะต้องมีการให้คำนิยามคำจำกัดความและขอบเขตการศึกษาที่แน่ชัด จะทำให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการมีความชัดเจน เช่น การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการมีความชัดเจน จึงมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมาธิการ ในวันพุธที่ 22 ม.ค.63 เวลา 15.00 น.โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3.อธิบดีกรมการแพทย์ 4.ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 5.อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...