xs
xsm
sm
md
lg

นครพนมมั่นใจงบ 200 ล้านพัฒนาแหล่งน้ำรับมือภัยแล้งได้ถึงฤดูฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครพนม - ผู้ว่าฯ ลุยติดตามขุดลอกคลองน้ำในโครงการหนองงูเห่า พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักเพื่อให้เกษตรกรทำนาปรังได้ มั่นใจงบรัฐบาลเกือบ 200 ล้านทำได้ 371 โครงการ ช่วยให้นครพนมมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดแล้ง รับมือได้จนถึงหน้าฝนปัญหาภัยแล้งเริ่มคุกคามขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น นอกจากระดับน้ำโขงจะลดลงรวดเร็ว ล่าสุดอยู่ที่ระดับราว 1 เมตร ทำให้ลำน้ำสาขาสายหลักของแม่น้ำโขง ทั้งลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม และลำน้ำก่ำ เริ่มแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นาปรังหลายพื้นที่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำ

ขณะที่ จ.นครพนมเองได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 12 อำเภอ เร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรอง และขุดเจาะบ่อน้ำใต้ดินเพื่อรับมือภัยแล้งที่ยังเหลือระยะเวลาอีกหลายเดือน ป้องกันพื้นที่การเกษตร รวมถึงนาปรังเสียหาย ไปจนถึงวางแผนขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ ทำคลองส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร

ล่าสุด นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมดำเนินโครงการขุดลอกคลองน้ำหนองงูเห่า ในพื้นที่บ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่การเกษตรกว่า 1,200 ไร่ แต่ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถทำการเกษตรได้ ทางจังหวัดจึงได้ ประสานงานร่วมกับ อ.นาหว้า เสนอของบประมาณ 1 ในจำนวน 371 โครงการ จากงบประมาณทั้งหมดเกือบ 200 ล้านบาท นำมาพัฒนาขุดลอกหนองงูเห่า เป็นเงินจำนวนประมาณ 3.8 แสนบาท


โดยจะขุดลักษณะคลองส่งน้ำ ระยะทางยาว 900 เมตร ความลึก 3 เมตร รับน้ำมาจากลำน้ำอูนเพื่อระบายน้ำลงคลองส่งน้ำหนองงูเห่าไปยังพื้นที่การเกษตรให้เกษตรกรทำนาปรังในฤดูแล้งได้ ซึ่งหลังดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกรในพื้นที่สามารถปรับพื้นที่ทำการเกษตรนาปรังประมาณ 400 ไร่ และมีน้ำเพียงพอใช้จนกว่านาปรังจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

นายสยามเปิดเผยว่า สำหรับพื้นที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้ถือว่าเริ่มมีปัญหาภัยแล้ง ทั้งน้ำโขง ลำน้ำสาขา ลดระดับรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ยังยืนยันว่ายังไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นวิกฤต เนื่องจากพื้นที่ จ.นครพนมหลายอำเภอ มีโครงการชลประทาน และมีอ่างเก็บน้ำหลายจุดที่จะผันน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร เช่นเดียวกับพื้นที่ อ.นาหว้า ทาง จ.นครพนมได้สนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ เร่งขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถผันนำไปยังพื้นที่การเกษตร รวมถึงเพื่อการอุปโภคบริโภคจนกว่าฤดูฝนจะมาถึง

ในปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลได้อนุมัติงบพัฒนาแหล่งน้ำรับมือภัยแล้งเกือบ 200 ล้านบาท และมีการดำเนินโครงการทั้ง 12 อำเภอ ล่าสุดเกือบแล้วเสร็จทุกโครงการ รวมกว่า 371 โครงการ


หากโครงการแล้วเสร็จทั้งหมดจะมีแหล่งเก็บกักน้ำใช้ได้จนถึงฤดูฝน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนในปีต่อไป ที่สำคัญ ทางจังหวัดนครพนมยังได้วางแผนในการขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่ประสบปัญหา ไปจนถึงการสำรวจเปิดทางน้ำกลางน้ำโขงในจุดที่เกิดสันดอนทรายขวางทางน้ำ อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่ายังสามารถรับมือได้ และยังมีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตร และน้ำในการอุปโภคบริโภค


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...