xs
xsm
sm
md
lg

จากสากลสู่ท้องถิ่น! ร.ร.เมทนีดลนำนักเรียนลุยนาเกี่ยวข้าว เปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงเรียนเมทนีดลนำนักเรียน ม.1 ลงแขกเกี่ยวข้าวปีที่ 12 ตามโครงการดำนาเทอมหนึ่ง เกี่ยวข้าวเทอมสอง มุ่งให้เด็กเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - โรงเรียนเมทนีดล นำนักเรียนชั้น ม.1 ลงแขกเกี่ยวข้าว ปีที่ 12 ตามโครงการดำนาเทอมหนึ่ง เกี่ยวข้าวเทอมสอง มุ่งให้เด็กเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนจริงห้องเรียนโลกกว้าง มีทัศนคติที่ดีงามกับชุมชน สมกับเป็นนักเรียนพลโลกสากล


วันนี้ (14 ธ.ค.) ที่แปลงนา นางขุนน้อย เลิศล้ำ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล นำนักเรียนเมทนีดล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ตามโครงการดำนาเทอมหนึ่ง เกี่ยวข้าวเทอมสอง ซึ่งกิจกรรมนี้ทำขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 พร้อมทั้งจัดสำรับอาหารหลักร้อย เรียนรู้ห้องเรียนกว้างหลักล้าน มีคณะครูชาวไทย ครูต่างชาติ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กว่า 50 คน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล กล่าวว่า จากการที่โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น มุ่งมั่นสร้างนักเรียนทุกรุ่นให้ได้เรียนรู้กับคุณครูเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ รวมทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การลงนาดำนาในเทอมหนึ่ง เกี่ยวข้าวในเทอมสอง เสมอมาเป็นปีที่ 12 เติบโตกับการเรียนรู้นานาชาติ แต่ยังมีแบบคิด ทัศนคติที่ดีงามต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ สมกับเป็นนักเรียนพลโลกสากล Global Citizen

ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงสานต่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี ทางโรงเรียนเมทนีดล ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิบัติจริงการปลูกข้าว เพื่อให้รู้ทักษะชีวิต เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างรู้คุณค่า ทำงานเลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งนักเรียนจะได้สัมผัสถึงชีวิตชาวนา ต้องทำงานอย่างลำบากกว่าจะได้ข้าว 1 เมล็ดให้คนได้บริโภค ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้จักรักงาน รักท้องถิ่นขึ้นมา ได้เรียนรู้มากกว่าการอ่าน เขียนในห้องเรียน
ด้าน Mr.Jarcque Veerada คุณครูชาวต่างชาติ กล่าวว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่น เพราะการทำนาถือเป็นหลักสูตรสากลแล้ว เด็กนักเรียนที่ได้ลงมือทำนาจริง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ได้ประโยชน์ต่อการปรับใช้ในชีวิต ซึ่งจะสังเกตได้ว่านักเรียนรักการอยู่กับธรรมชาติ เห็นคุณค่าของเมล็ดข้าว รับประทานข้าวหมดจาน เด็กจะนำข้าวเปลือกกลับไปปลูกที่บ้าน ที่สำคัญกิจกรรมนี้สานสร้างความสามัคคี ทำงานเป็นทีมทั้งคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้าน

ด้าน ด.ช.โยชิ ชยุต แพงมา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กล่าวด้วยหน้าตาแจ่มใสว่า ถือเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้ร่วมกิจกรรมดำนาเทอมหนึ่ง เกี่ยวข้าวเทอมสอง เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้เรียนรู้จริงกับครู คุณยายที่มีองค์ความรู้การปลูกข้าว ได้เรียนรู้การทำนาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนได้สัมผัส ลงมือทำนา เกี่ยวข้าวจริงในแปลงนาธรรมชาติ ทั้งให้นักเรียนลงมือทำอาหารเอง เช่น ส้มตำ ปลาเผา มานั่งรับประทานด้วยกัน ได้เห็นรอยยิ้ม ความเป็นมิตรของการอยู่ร่วมกันในสังคม


ขณะที่ นางขุนน้อย เลิศล้ำ ชาวบ้านที่ร่วมโครงการ ในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวว่า ชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล ที่ให้คณะครู นักเรียน มาเรียนรู้การทำนา ลงแปลงเกี่ยวจริงด้วยตนเอง โดยจะเข้ามาติดตามทุก 6 เดือน สิ่งที่พิเศษในปีนี้ทางชาวบ้านได้เพิ่มกิจกรรมที่เถียงนา ให้นักเรียนได้มาเรียนรู้ฝึกทำอาหารพื้นถิ่นอีสาน เด็กสามารถตำส้มตำ ย่างปลา ได้ด้วยตัวเอง นักเรียนได้เรียนรู้จริงและทำให้ชุมชนได้อยู่ใกล้ชิดกับการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติได้

ถือเป็นการสร้างพื้นฐานชีวิตที่มีคุณภาพ นักเรียนมีจิตใจดี ซึ่งโรงเรียนเมทนีดล สามารถตอบโจทย์การพัฒนาด้านนี้ได้ดี นักเรียนเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ต่อการเรียนในชั้นเรียน การดำเนินชีวิตในอนาคต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น