xs
xsm
sm
md
lg

เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี 20-24 ธ.ค.ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - องคมนตรีแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

งานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนของโครงการหลวง ให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สูงทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นทั่วโลก

ทั้งนี้ โครงการหลวงโมเดลนี้นับเป็นศาสตร์พระราชาที่มีหลักปฏิบัติสำคัญ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางดำเนินงาน ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs ที่มุ่งหวังให้ทุกประเทศในโลกมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


สำหรับปีนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้มีการเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๙ สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ ๑๐" นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่... ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน


นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงโดยเชฟและดารารับเชิญ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม มากกว่า 1,200 รายการ ส่วนผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ในครั้งนี้ ได้แก่ กระเช้าของขวัญโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัมที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวง งานโครงการหลวง 2562 นี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...