xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมตัวช้อป! เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทยมอบหมาย กทม.และทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัด"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน" กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เริ่ม Kick off 22 ธ.ค. พร้อมกันทั่วประเทศต่อเนื่องถึงปีใหม่

วันนี้ (11 ธ.ค.62) ที่กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco event) โดยให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ในกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดถนนคนเดินแล้วในพื้นที่สีลม เยาวราช และข้าวสาร ตามปฏิทินที่กำหนด สำหรับระดับจังหวัดในขณะนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดงาน/กิจกรรมในลักษณะถนนคนเดิน มีชื่องานว่า "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ระดับจังหวัด” โดยชื่อถนนจะแตกต่างไปตามแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง/ถนน ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เป็นถนนแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขายในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีกิจกรรมแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ โดยจะเริ่มเปิดถนนคนเดินพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 22 ธันวาคม 2562 (Kick off) นี้ ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดจำหน่ายในถนนคนเดินจะเน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจำถิ่น และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มาร่วมกิจกรรมดีดี "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน" ได้ทั้งกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...