xs
xsm
sm
md
lg

ประมงเพชรบุรียื่นหนังสือถึง “ลุงตู่” ร้องให้เร่งดำเนินการ 12 ข้อช่วยประมงไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เพชรบุรี - ชาวประมงเพชรบุรี กว่า 300 คน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ประยุทธ์ ผ่านรอง ผวจ.เพชรบุรี เรียกร้อง 12 ข้อให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน

บ่ายวันนี้ (6 ธ.ค.) กลุ่มชาวประมงจังหวัดเพชรบุรี กว่า 300 คน นำโดยนายบุญยง นิ่วบุตร นายกสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม เดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องของชาวประมง

ในหนังสือร้องเรียนสรุปได้ว่า สืบเนื่องตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ออกกฎระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง ตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจ จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกอาชีพ เพราะประสบกับภาวะขาดทุน มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดแรงงาน

ทั้งที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปไปแล้ว แม้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มที่ แต่ขณะนี้ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่คลี่คลายและก็ยังไม่เกิดผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดขัดระบบราชการและการตัดสินใจต่างๆ ของผู้มีอำนาจ รวมทั้งยังมีการออก กฎ ระเบียบที่สร้างปัญหาใหม่ๆ มาอีก เช่น เรื่องการบังคับให้ชาวประมงชำระค่าน้ำมันผ่านระบบฟลีทการ์ด เป็นระบบเงินสด ในขณะที่ภาคเกษตรอื่นๆ ภาครัฐกลับดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้สร้างความไม่สบายใจต่อชาวประมงเป็นอย่างมาก

สมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการต่างๆ เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังนี้ 1.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง มาเพิ่มเติมขึ้นอีก (ยกเว้นการออกกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้แก่ชาวประมง) 2.ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้ 3.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณ จำนวน 1 หมื่นล้าน ในปีงบประมาณ 2563 ในการที่จะนำเรือประมงออกนอกระบบ 4.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ชาวประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคมนี้ 5.ขอให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงภายในเดือนธันวาคมนี้

6.ขอให้ยกเลิก แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว 7.เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี 8.ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที ด้วยเหตุผลหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ.2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม

สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ต้นทุนสูงกว่า ราคาจึงตกต่ำ เพราะมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบเสรี ไร้การควบคุม มาสต๊อกไว้เต็มห้องเย็นหมดแล้ว ดังนั้น จึงต้องแก้ไขระเบียบกรมประมงเดิมที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถนำเข้าสัตว์น้ำได้เสรี มีมาตรการปกป้องสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ 9.ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้แก่พี่น้องชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5 ปีแล้ว

เนื่องจากมีการกำหนดให้ทำประมงได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี 10.ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมัน บังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที 11.ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ และ 12.ขอให้รัฐเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลเพื่อรักษาปริมาณสัตว์น้ำไม่ให้หมดไปจากทะเล

โดยในเบื้องต้น นายณัฐวุฒิ จะนำหนังสือร้องเรียนส่งให้รัฐบาลพิจารณาตามข้อเรียกร้องของชาวประมงต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น