xs
xsm
sm
md
lg

รอง ผวจ.นครพนมลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการแก้ภัยแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะลงพื้นที่สุ่มตรวจการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
นครพนม - รองผู้ว่าฯ นครพนม นำคณะทำงานลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามผลดำเนินโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย หลัง จ.นครพนม ได้รับจัดสรรงบกลางเกือบ 200 ล้านบาท มุ่งทำให้โครงการเกิดความถูกต้อง โปร่งใส บรรลุวัตถุประสงค์

วันนี้ (4 ธ.ค.) ที่จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาหว้า และอำเภอโพนสวรรค์ สุ่มตรวจผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครพนม


นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 เป็นเงินเกือบ 200 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอต่างๆ สำรวจและจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอการอนุมัติ ซึ่งมีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ทั้งสิ้น 358 โครงการ เป็นเงินเกือบ 146 ล้านบาท

ที่ผ่านมา แต่ละอำเภอดำเนินงานตามแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีประชาชนร้องเรียนมายังจังหวัด เพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดโครงการทั้งหมด ร่วมกันตรวจสอบ ดูแล ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ติดตามโครงการ ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส บรรลุวัตถุประสงค์ โดยลงพื้นที่สุ่มตรวจตามสถานที่จริงทั้งหมด ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่ยังไม่ได้เริ่ม

วันนี้คณะได้แบ่งทีมตรวจออกเป็นฝ่ายเทคนิคและฝ่ายเอกสาร เบื้องต้น ปรากฏว่าโครงการที่แล้วเสร็จและส่งมอบแล้วประชาชนเห็นว่าคุ้มค่า สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และอยากให้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก ซึ่งทางคณะได้รับไว้พิจารณา ให้คำแนะนำเพิ่มเติมช่วยกันดูแลรักษาโครงการ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้ไปตราบนานเท่านาน
ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการเป็นไปตามระเบียบราชการ เกิดประโยชน์ ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้เริ่ม ได้ชี้แจงเป็นเอกสารว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ได้กำชับและเน้นย้ำให้ช่างผู้ควบคุมงานเข้าพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าทุกวัน พร้อมรายงานแนบรูปถ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทราบ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น