xs
xsm
sm
md
lg

ยุ่งแล้ว! สหกรณ์ครูขอนแก่นถูกยักยอกเงินกว่า 400 ล้านบาท แจ้งเอาผิดทั้งวินัย-อาญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - บิ๊กสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นร่อนแถลงการณ์ด่วน ยืนยันกับสมาชิกฯ เงินหายจากบัญชีสหกรณ์ฯ จริงกว่า 400 ล้านบาท เหลือติดบัญชีแค่ 7 หมื่นกว่าบาท มั่นใจถูกยักยอกส่งคนแจ้งความทั้งแพ่ง อาญา และวินัย วงในเผยถูกโกงไปตั้งแต่ปี 54

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงหัวค่ำวันนี้ (27 พ.ย.) ได้มีแถลงการณ์ด่วนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นลงนามโดย นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ในเนื้อหาแถลงการณ์เป็นการชี้แจงผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ จากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาดินแดง เลขที่บัญชี 144-101918-9 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา

โดยผลการตรวจสอบพบว่ามีเงินฝากหายไปจริง 431,862,070 บาท เหลือยอดติดบัญชีแค่ 79,714.16 บาท ตั้งข้อสงสัยว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกยักยอกจากคนบางกลุ่มที่เคยมีบทบาทในสหกรณ์ฯ

ในรายละเอียดของแถลงการณ์ร้อนฉบับนี้ระบุว่า ตามที่ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยท่าน ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ได้เสนอขอให้มีการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อบังคับข้อ 62 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวจากการที่ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามในที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดหนองคายว่า มีเงินในบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด หายไปกว่า 400 ล้านบาท จริงหรือไม่ คณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ขอเปิดประชุมใหญ่เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่

หลังจากตรวจสอบถูกต้อง คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติกำหนดเปิดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE)

จึงเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์เข้ารับฟังหรือสังเกตการณ์ก็สามารถเข้าร่วมได้ แต่ไม่มีค่าตอบแทนให้ ทางคณะกรรมการดำเนินการจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้บริการสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการทุกท่านได้ตระหนักในความรับผิดชอบ หลังจากทราบข้อมูลจากผู้แทนสมาชิกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 กระผมเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด วันแรก ได้เสนอในที่ประชุมให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว


คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะกรรมการได้เริ่มตรวจสอบบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เลขที่บัญชี 144-101918-9 และคณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการลงไปขอดูใบแจ้งรายการบัญชีฝากประจำ (STATEMENT) บัญชีดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ไปที่ธนาคารและขอรับ (STATEMENT)

เมื่อได้รับแล้วได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือปรากฏว่ามีเงินจำนวน 79,714.16 บาท ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 31/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งระบุยอดเงินฝากประจำบัญชีดังกล่าวว่ามียอดเงินคงเหลือ 431,941,784.59 บาท

นั้นก็แสดงว่ามีเงินหายไปจำนวน 431,862,070 บาท และจากรายงานประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่นจำกัด ปี 2561 หน้า 50 ระบุมีเงินฝากประจำ 427,136,498.98 บาท

จากกรณีดังกล่าว จึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดความเสียหาย มีการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด คณะกรรมการจึงได้มีมติดำเนินการตามข้อบังคับที่ 104 โดยมอบฝ่ายกฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษหาตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมายทั้งคดีความอาญา คดีความแพ่ง และวินัยของข้าราชการต่อไป จากกรณีดังกล่าวน่าจะมีการยักยอกทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รายละเอียดได้มอบผู้จัดการชี้แจงให้ชัดเจนในที่ประชุมใหญ่วิสามัญต่อไป


พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่รักทุกท่านขอเรียนว่า คณะกรรมการดำเนินการได้เตรียมการวางแผนแก้ปัญหาทุกวิถีทางจะไม่ให้กระทบต่อการดำเนินการของสหกรณ์ฯ และไม่ให้กระทบต่อการปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิก

จึงเรียนทุกท่านว่าปัจจุบันการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ดำเนินไปตามปกติ มีความมั่นคง เพราะความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน และฝากเรียนทุกท่านอย่าได้ตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในโอกาสนี้ขอแจ้งข่าวดี คณะกรรมการดำเนินการพยายามหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยตํ่า และคำนึงถึงอุดมการณ์ของสหกรณ์ จึงมีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก 7.00 บาท ให้ลดลงเหลือ 6.75 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก และจะมีโครงการอื่นๆ ตามมาอีก เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นที่พึ่งของพี่น้องเพื่อนครู และมวลสมาชิก ให้พวกเราอยู่ในสังคมได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีต่อไป คณะกรรมการดำเนินการทุกคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป


อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าววงในหลายรายตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีการยักยอกทรัพย์สหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพราะมีข้อพิรุธ ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยคณะกรรมการชุดที่ 48 มีมติให้นำเงินไปฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ฯ สาขาถนนดินแดง กทม. แบบฝากประจำ อ้างว่าเพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ ประเดิมเงินฝากก้อนแรก 4 เม.ย. 2553 จำนวน 748,000,000.00 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) หลายคนก็กังขากันมากว่าที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ขอนแก่น แต่ไปฝากถึงกรุงเทพฯ ได้ดอกเบี้ย 1 บาทกว่า

โดยห้วงนั้นผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีเงินฝากมี 4 คน คือ 1. นายนิวัตร 2. นายนพรัตน์ 3. นายสมศักดิ์ 4. นายเอกราช


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น