xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ นำ จนท.ลุยทำความสะอาดบึงบอระเพ็ด ป้องกันหวัดนกระบาดจุดเสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครสวรรค์ - พ่อเมืองปากน้ำโพ นำทีมสนธิกำลัง จนท.เร่งทำความสะอาด-ทำลายเชื้อโรคป้องกันหวัดนกระบาดจุดเสี่ยงบึงบอระเพ็ด หนุนการค้าสัตว์ปีกปลอดภัยที่ทำเงินเข้าจังหวัดได้ปีละกว่า 4 พันล้าน
วันนี้ (20 พ.ย.) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด โดยมีนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทสจ.นครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการกำลังร่วมป้องกันและกำจัดโรคไข้หวัดนก

เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์มีจุดเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก คือ พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวชมนกเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนกและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากโรค จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีในพื้นที่นกอพยพอาศัยอยู่


ผลของการดำเนินงานอย่างจริงจังที่ผ่านมาทำให้จังหวัดนครสวรรค์ยังรักษาความเป็นหนึ่งในจังหวัดหลักที่มีผลผลิตสัตว์ปีกที่ปลอดภัยเป็นสินค้าบริโภคภายในและส่งออกต่างประเทศมีมูลค่าสูงถึงปีละไม่ต่ำกว่า 4 พันล้านบาท

สำหรับมาตรการในการทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก มีทั้งมาตรการทำลายเชื้อโรคด้วยการรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งนกอพยพ ตลาดค้าสัตว์ปีก สนามชนไก่ โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อจะดำเนินการทุก 3 เดือน มาตรการสำรวจโรค (X-ray) ปีละ 2 ครั้ง


มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก/ซากสัตว์ปีกตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ มาตรการส่งเสริมการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และมาตรการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกที่ถูกต้องต่อประชาชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเกษตรกร รวมถึงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการ (tabletop exercise)

อนึ่ง การปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมถึงการรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงในอำเภออื่นๆทั้งจังหวัดอีก 38 แห่ง โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และผู้เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอออกร่วมปฏิบัติงาน คาดหวังว่าการรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรคร่วมกับมาตรการอื่นๆ จะทำให้จังหวัดนครสวรรค์ปลอดโรคไข้หวัดนกอย่างยั่งยืนต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...