xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีปศุสัตว์สั้งตั้ง กก.สอบด่วน! ด่านกักกันสัตว์สงขลาฆ่าฝังดินไก่ทั้งเป็น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีที่มีภาพและข่าวปรากฏทางสื่อออนไลน์ว่า วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ด่านกักกันสัตว์สงขลายึดสัตว์ของกลางเป็นไก่ 3,984 ตัว นำมากักขังไว้ในกรง ตากแดด ไม่มีอาหารและน้ำ จากนั้นทำลายโดยการฝังกลบขณะยังมีชีวิต ว่า นางสาวธัญทิตย์ สิสม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมกันยึดอายัดไก่ที่มีผู้ลักลอบนำเข้าผ่านพื้นที่เขตอารักขาของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา โดยบรรจุในตะกร้าพลาสติก 664 ใบ ซึ่งผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จากนั้นนำของกลางมากักไว้ภายในพื้นที่ด่านกักกันสัตว์สงขลาเวลาประมาณ 23.00 น. โดยไก่อยู่ในตะกร้าพลาสติก วางไว้ใต้ต้นไม้ มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ต่อมาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. ไก่ของกลางเริ่มทยอยตาย สัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์สงขลาจึงได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่ามีอาการหอบ หายใจรุนแรง พิจารณาแล้วสงสัยว่าอาจเป็นโรคระบาด เนื่องจากไม่มีการขออนุญาตนำเข้า ไม่มีเอกสารยืนยันแหล่งที่มา ไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ และไม่ผ่านการตรวจสอบจากประเทศต้นทาง ประกอบกับจังหวัดสงขลาประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ จึงประสานไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่างร่วมผ่าพิสูจน์ซากไก่ที่ตาย เบื้องต้นพบความผิดปกติระบบทางเดินหายใจ โดยมีจุดเลือดออกที่หลอดลมพบได้ในโรคไข้หวัดนก พบก้อนหนองที่ปอดและช่องท้อง พบได้ของโรคนิวคาสเซิลและโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ตับและม้ามโตผิดปกติ สงสัยติดเชื้อ Salmonella จึงทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

ต่อมาด่านกักกันสัตว์สงขลาพิจารณาแล้วเห็นว่า ไก่ของกลางดังกล่าวสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคแพร่กระจายออกไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทย จึงทำลายของกลางดังกล่าวด้วยวิธีการดึงคอให้ไก่หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วตามหลักการการุณยฆาต แล้วนำซากไก่ทั้งหมดฝังในหลุม โดยปฏิบัติภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนว่าปรากฏภาพขณะเจ้าหน้าที่ฝังกลบไก่โดยไก่ยังไม่ตาย ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกไม่สบายใจและสะเทือนความรู้สึก จึงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวด่วนที่สุด หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝังไก่โดยไม่ทำลายตามหลักการการุณยฆาตก่อน ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายสัตว์ตามประกาศของกรมปศุสัตว์จะลงโทษตามระเบียบต่อไป