xs
xsm
sm
md
lg

หวั่นเกิดเหตุซ้ำ! ศาลกาฬสินธุ์คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาลตลอด 24 ชม. พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มและใช้อุปกรณ์ตรวจอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันการก่อเหตุร้ายซ้ำ

วันนี้ (19 พ.ย.) ที่บริเวณศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายพูนศักดิ์ นามเพ็ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ได้ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในศาล โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณประตูเข้าออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเคร่งครัด

ขณะที่บริเวณประตูเข้าอาคารศาล มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหญิงและชายใช้เครื่องสแกนตรวจจับวัตถุหรืออาวุธอันตรายตามร่างกายและกระเป๋าถือของประชาชนผู้มาติดต่อที่ศาลอย่างละเอียด


นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในบริเวณศาลต่างๆ หลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล โดยเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ ศย.029/ว 251(ป) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กำหนดให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั่วประเทศ

ทั้งในส่วนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่, ความปลอดภัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลหรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ควบคุมผู้ต้องขังมาขึ้นศาล, ความปลอดภัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมและของเยี่ยมสำหรับผู้ต้องขังขณะอยู่ที่ศาล
สำหรับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านอย่างเคร่งครัด โดยจะขอเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่มี ในขณะที่การตรวจวัตถุอันตรายหรือสิ่งเทียมอาวุธที่อาจจะถูกพกพาเข้ามาในบริเวณศาลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหญิงและชายใช้เครื่องสแกนที่มีประสิทธิภาพสูงตรวจตราอย่างละเอียด

นอกจากนี้ยังปิดประกาศเรื่องห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในบริเวณศาล และให้บุคคลที่มาศาลประพฤติตนให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการเตือนบุคคลที่อาจจะไม่ทราบข้อห้ามของศาลด้วย

ด้านนายพูนศักดิ์ นามเพ็ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า นอกจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จะคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาล ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง หรือรวมทั้งประตูเข้าออกอาคารศาลแล้ว ภายในห้องพิจารณาคดียังได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เช่น กรรไกรตัดกระดาษ ดินสอ ปากกา ไว้ในที่เก็บอย่างมิดชิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้


นายพูนศักดิ์กล่าวอีกว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบภายในบริเวณศาลนั้นยังครอบคลุมถึงการระวังเหตุเพลิงไหม้ ตรวจตรายานพาหนะ บุคคลแปลกหน้า ที่เข้ามาภายในบริเวณศาล ดังนั้น จึงมีการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีปฏิภาณไหวพริบ เกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มข้น ยังไม่พบบุคคลใดพกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณศาล หรือเกิดเหตุร้ายในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...